Groeiende vraag in Colombia naar mestbewerking

De ontwikkeling van de varkens- en pluimveehouderij in Colombia en andere landen in Zuid-Amerika stimuleert onherroepelijk de vraag naar technologie op het gebied van mestbewerking en luchtreiniging. Daar kunnen Nederlandse bedrijven op inspelen. Dat zegt Hans Kersten. Hij is sales director Zuid-Amerika bij Dorset. 

Dorset is een toonaangevend bedrijf in Nederland op het gebied drogen, verwerken en opwaarderen van reststromen in de agrifoodsector. De onderneming is wereldwijd actief, vooral in de intensieve veehouderij. Meer dan 90% van de omzet wordt gerealiseerd buiten Nederland. 

Hans Kersten (r) met Linda Breukers, vertegenwoordigster van Dorset in Colombia, op bedrijfsbezoek in Cali
Hans Kersten (r) met Linda Breukers, vertegenwoordigster van Dorset in Colombia, op bedrijfsbezoek in Cali

Webinar op 11 mei

Hans Kersten is een van de sprekers op een webinar over mestvalorisatie in Colombia, georganiseerd door het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Bogota en het Holland House Colombia. Het webinar vindt plaats op dinsdag 11 mei van 15.30 tot 17 uur.

Volgens Kersten groeit de intensieve veehouderij in Colombia. Dat geldt ook voor omringende landen in het continent. “Op veel varkens- en pluimveebedrijven is mest een afvalproduct met alle bijkomende milieuproblemen van dien. De druk om die problematiek op te lossen, groeit. Drogen en opwaarderen van mest tot een product dat ook nog eens geld oplevert, is een optie waar steeds meer belangstelling voor komt.”

Impact op milieu

Uit een studie van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade en het Holland House Colombia blijkt dat de pluimveehouderij en varkenshouderij in Colombia snel groeien. Mestverwerking is nog lang geen gangbare praktijk. Er wordt geen toegevoegde waarde aan gegeven, waardoor de impact van de intensieve veehouderij op het milieu toeneemt. Volgens de studie zijn er daarom volop mogelijkheden voor export van Nederlandse technologie en kennis. De resultaten van deze studie worden op het webinar gepresenteerd.

'De bewustwording dat je van drijfmest een waardevolle grondstof kunt maken, moet groeien'

Drogen en pelleteren

Met de installaties van Dorset, gevestigd in het Gelderse Aalten, kan niet alleen mest worden gedroogd, maar ook tot korrels verwerkt (pelleteren). Hygiëniseren en verpakken bestaat ook tot de mogelijkheden. Het bedrijf produceert ook luchtwassers. Drogen van de mest gebeurt op relatief lage temperatuur. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de warmte uit bijvoorbeeld stallucht of restwarmte uit elektriciteitsproductie. De essentie volgens Kersten: “Onze installaties zetten een afvalproduct om in een waardevolle voedingsstof voor planten.”

Minder transportkosten

Vervoer van drijfmest is een kostbare zaak. “Veehouderijbedrijven liggen vaak op grote afstand van akkerbouwgebieden waar een grote behoefte is aan meststoffen,” constateert Kersten. “Door mest te drogen neemt het volume enorm af, bij kippenmest tot een achtste. Door verlaging van de transportkosten kan de investering in een drooginstallatie snel worden terugverdiend.”

Lees verder onder foto

Mestdrooginstallatie van Dorset op pluimveebedrijf in Chili
Mestdrooginstallatie van Dorset op pluimveebedrijf in Chili

Voeding voor specifieke planten

Nog belangrijker is dat bedrijven die hun mest verwerken ook andere mestsoorten en mineralen kunnen toevoegen. Kersten: “Door mengen van mest van verschillende bedrijven en bijvoorbeeld zuiveringsslib kan een voedingsstof worden gemaakt die is afgestemd op de behoefte van een speciale plant, bijvoorbeeld tarwe of mais. Plant-specifieke bemesting leidt vervolgens tot minder uitspoeling van meststoffen naar het grondwater.”

Onvrede bij omwonenden

Volgens Kersten liggen veel pluimvee- en varkensbedrijven in Zuid-Amerikaanse landen dicht tegen de stad. “Door de enorme groei van de steden liggen deze bedrijven soms in de uitdijende woonwijken. Dat leidt tot stank- en fijnstofoverlast voor omwonenden. Hier in Europa wordt dat niet meer geaccepteerd. Die onvrede zal in Colombia ook groeien. Veehouders krijgen daar vroeg of laat mee te maken. Snel drogen van mest en reiniging van stallucht bieden hiervoor een oplossing.”

Voor Dorset is het de uitdaging om installaties te leveren die passen bij de behoefte van de individuele klant. “Dat betekent bijvoorbeeld dat wij onderdelen gebruiken die lokaal verkrijgbaar zijn. We maken handleidingen zoals Ikea dat doet. Een eventueel technisch probleem kan zo ter plekke worden opgelost.”

Groeiende bewustwording

Kersten is met verschillende potentiële klanten in Colombia in gesprek. In een aantal andere landen in Zuid-Amerika draaien de machines van Dorset inmiddels. “Voordat wij een deal sluiten, gaat er vaak jaren overheen. De bewustwording dat je van drijfmest een waardevolle grondstof kunt maken, moet groeien. Door de maatschappelijke en soms politieke druk om de impact op het milieu te verminderen, neemt de behoefte om mest op te waarderen komende jaren ongetwijfeld toe.”