Defra publiceert jaarlijkse schattingen van de inkomsten in de landbouw

Landbouwministerie Defra heeft de eerste raming van de inkomsten in de landbouw voor 2020/21 gepubliceerd. Grootste verliezers zijn de akkerbouw (weersomstandigheden), melkveehouderij (Covid-lockdowns) en varkenshouderij (exportbelemmeringen door Afrikaanse varkenspest in de EU en Brexit). De gepubliceerde ramingen zijn voor de periode van maart 2020 tot en met februari 2021. De definitieve raming voor deze periode zal in november van dit jaar worden gepubliceerd.

Extreme weersomstandigheden (extreme regenval in de herfst en winter van 2019 en droogte in de lente van 2020) en de Covid-19 pandemie zijn naar verwachting de voornaamste factoren die de inkomsten in de landbouw in 2020/21 hebben beïnvloed. In de akkerbouw is de verwachting dat de inkomsten zijn gedaald als gevolg van kleinere oogsten en minder areaal, ondanks dat de prijzen voor veel gewassen hoger lagen dan in 2019/20. Voor de veehouderij, met uitzondering van gespecialiseerde varkenshouderijen, is de verwachting dat de gemiddelde inkomsten zijn gestegen vanwege goede prijzen en de sterke binnenlandse vraag. De basisbetalingen in 2020 zullen naar verwachting met 2 procent zijn toegenomen in vergelijking met 2019.

Farm Incomes 2020-21
Beeld: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Graangewassen
Gemiddelde inkomsten: £36.000 (-43%)
Kleinere oogsten als gevolg van de extreme weersomstandigheden zijn de voornaamste reden van de sterke daling in inkomsten.

Akkerbouw
Gemiddelde inkomsten: £55.000 (-35%)
Ondanks de goede prijzen en lage inputkosten zijn naar verwachting de gemiddelde inkomsten zijn gedaald als gevolg van de door de extreme weersomstandigheden veroorzaakte lagere output.

Melkveehouderij
Gemiddelde inkomsten: £76.000 (-10%)
Een kleine daling in gemiddelde inkomsten vanwege hogere voerkosten, terwijl de melkprijs relatief stabiel bleef.

Graasvee (laagland)
Gemiddelde inkomsten: 17.000 (+78%)
Hogere prijzen voor zowel runderen als schapen zorgden voor een toename in de gemiddelde inkomsten, ondanks hogere voerkosten.

Graasvee (Less Favoured Areas)
Gemiddelde inkomsten: 32.000 (+42%)
Gelijke trends als voor laagland veehouderijen.

Varkenshouderij
Gemiddelde inkomsten: 5.000 (-87%)
Hogere voerkosten, lagere prijzen vanwege Covid-19, exportbelemmeringen en Afrikaanse varkenspest in de EU dragen allemaal bij aan de sterke daling van de gemiddelde inkomsten. Vanwege de structuur van de sector en de kleine steekproefomvang moeten de cijfers in deze sector met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Pluimvee
Gemiddelde inkomsten: 130.000 (+48%)
De hogere voerkosten worden in de pluimveesector ruimschoots gecompenseerd door de hoger output bij zowel legkippen als vleeskippen. Vanwege de structuur van de sector en de kleine steekproefomvang moeten de cijfers in deze sector met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Gemengde landbouw
Gemiddelde inkomsten: 31.000 (+8%)
De algehele output is weinig veranderd doordat een toename in output van de veehouderij (m.n. rundvee) wordt gecompenseerd door een afname in de output van de akkerbouw.