EU-doel groei biologische landbouw 'niet realistisch'

Een groei naar 25% biologische landbouw is in Nederland niet haalbaar. Dat stellen onderzoekers van de WUR. Eind 2020 was 4% van de agrarische bedrijven in ons land biologisch gecertificeerd. Het aantal biologische bedrijven en het areaal groeien licht.

In 2030 moet het areaal biologische landbouwgrond in de Europese Unie zijn toegenomen van 8,5% nu naar 25%. Dat staat in de uitwerking van Farm-to-Fork strategie van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Die groei moet worden bereikt via steun aan boeren die omschakelen en door de vraag te stimuleren, bijvoorbeeld door btw op voedsel te verlagen en meer biologisch eten op scholen aan te bieden.

Biologisch

Prijsverschil kleiner

Agro-ecologisch onderzoeker Wijnand Sukkel van de WUR zegt in het WUR-bulletin Resource dat een forse groei in de biologische landbouw alleen mogelijk is als het prijsverschil tussen gangbaar en biologisch veel kleiner wordt. “Alleen btw-verlaging is niet genoeg.” Hij stelt voor om biologische boeren ook te belonen via ecosysteemdiensten die bijvoorbeeld biodiversiteit stimuleren. Een kwart biologische landbouw in Nederland in 2030 vindt de onderzoeker niet realistisch.

Vraag naar goedkoop voedsel

Volgens Katja Logatcheva, marktonderzoeker bij Wageningen Economic Research, blijft de vraag naar goedkoper niet-bio voedsel in Europa en de rest van de wereld voorlopig bestaan. Nederland heeft op die markten een groot concurrentievoordeel. Dat stimuleert de omschakeling naar biologisch niet.

Lichte groei biologische landbouw

Uit het jaarverslag 2020 van certificeringsorganisatie Skal blijkt dat het aantal biologische bedrijven in Nederland tussen 2015 en 2020 is gegroeid van 1.625 naar 2.115. In 2020 zijn er 67 bedrijven bijgekomen. Skal constateert dat de groei afvlakt.

Rond 4% van alle agrarische bedrijven werkt nu biologisch. Het biologische landbouwareaal is in 2020 met 7,1% gegroeid naar ruim 74.000 hectare. Een bio-bedrijf is gemiddeld groter dan een gangbaar bedrijf, 37 hectare ten opzichte van 32 hectare.

Biolandbouw in Nederland in cijfers
Beeld: Skal