Biologische landbouw in Luxemburg: aan ambitie geen gebrek, realisering is wat lastiger

In maart 2020 presenteerde de Luxemburgse minister van Landbouw, de heer Romain Schneider, het ambitieuze plan “PAN-BIO 2025”, waarmee Luxemburg zijn plannen ontplooide voor 100% biologisch landbouwareaal tegen 2050 met een tussentijdse doelstelling van 20% tegen 2025. Eén jaar later blijkt dat de uitvoering van dit plan moeizamer verloopt dan destijds gehoopt.

Trage groei in aanbod

Deze maand gaf de Luxemburgse minister van Landbouw, de heer Romain Schneider, tijdens een persconferentie een tussenstand van de verwezenlijkingen onder het plan “PAN-BIO 2025”. Volgens de officiële cijfers steeg het biologische landbouwareaal in 2020 met 7% naar 6.324 ha, verspreid over 157 bedrijven, met de meeste biologische productie in de vlees- en melksector. Dit komt overeen met ongeveer 5-6% van het totale landbouwareaal. Daarmee scoort Luxemburg in Europese opzicht bijzonder slecht. Volgens de Luxemburgse vereniging voor biologische landbouw, Vereenegung Biolandwirtschaft Lëtzbuerg asbl, is deze slechte score volledig te wijten aan het gebrek aan politieke wil. De minister daarentegen verweerde zich met het argument dat de omschakeling van conventionele naar biologische landbouw met bijbehorende certificering nu eenmaal 3 jaar vergt. Dhr Schneider hoopte dan ook dat er komende jaren een versnelling in de omschakeling zal plaatsvinden. Sinds vorig jaar heeft het ministerie daarom een adviseur aangesteld die de boeren moet bijstaan in de omschakeling naar biologische landbouw. Momenteel hebben 2 bedrijven een beroep op deze adviseur gedaan.

Trage vraag versus achterblijvend aanbod

Minister Schneider benadrukte dat er ook enkele proefprojecten met grootkeukens lopen om het aandeel van regionale en biologische producten in hun keukens te verhogen. Andere projecten zijn weer onderdeel van een Europees programma ter stimulering van de consumptie van biologische producten (bijv. schoolfruit) en worden dus gesubsidieerd met EU-gelden, waardoor de Europese aanbestedingsvoorwaarden gerespecteerd moeten worden. Hierdoor kan er niet automatisch voorrang worden verleend aan Luxemburgse biologische producten. Volgens de Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin staan de Luxemburgse grootkeukens wel degelijk open voor lokale en biologische producten, maar laat het kwantitatieve aanbod aan lokale, biologische producten niet toe om dit aandeel te verhogen. Ook het Luxemburgse landbouwministerie benadrukte dat het beperkte lokale aanbod aan biologische producten een beperking vormt om de ondergrens van minimaal 5% van het gebruikte volume in grootkeukens afkomstig uit lokale biologische landbouw, te verhogen. Aangezien afgelopen schooljaar 35% van het uitgedeelde schoolfruit biologisch was, moest een deel geïmporteerd worden.  

Ook officiële cijfers illustreren dat Luxemburg een sterke consumentenvraag naar biologische producten kent: Luxemburg is met ongeveer 270€ per inwoner het derde land in de Europa (na Denemarken en Zwitserland) met de hoogste uitgaven aan biologische producten.  

Markt met groente