Frankrijk: annulering verplichting herkomstetikettering van melk - overwinning voor Lactalis!

De Franse Raad van State heeft afgelopen 11 maart de verplichte herkomstetikettering van melkproducten onwettig verklaard, nadat de grote zuivelgroep Lactalis naar de rechter was gestapt. Een duidelijke tegenslag voor de Franse overheid die voedselsoevereiniteit hoog in het vaandel heeft staan.

Wat ging hier aan vooraf?

In 2016 had de Franse overheid verplichte herkomstetikettering van melk ingevoerd voor een "testperiode" van twee jaar, met toestemming van de Europese Commisie. Het betrof zogenaamd een experiment. De Franse regering stelt dat herkomst onderdeel uitmaakt van de kwaliteitsperceptie van de consument en doorom inzichtelijk moet worden. De Franse overheid gaat er ook van uit dat er een verband bestaat tussen oorsprong en productkwaliteit. Deze testperiode werd verlengd tot 31 december 2021, ondanks bezwaren van de juridische dienst van de Commissie (met name van de directoraten-generaal GROW en COMP).

De grote Franse zuivelgroep Lactalis is uit onvrede over deze maatregel naar de rechter gestapt om de intrekking van het betreffende decreet te eisen. Lactalis achtte deze etikettering in strijd met de verodering van 25 oktober 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vertrekking van voedselinformatie aan consumenten. In de EU verodening staat immers duidelijk geschreven dat als de oorsprong van een levensmiddel een tastbare invloed heeft op het product zelf, nationale oorsprongsetikettering kan worden overwogen. Lactalis was van mening dat niet aan deze voorwaarde werd voldaan. Na raadpleging van het hof van Justitie van de Europese Uni (HvJ-EU), oordeelt de Franse Raad van State nu dat het onwettig is om geografische etikettering van melk op te leggen omdat er geen bewezen verband is tussen de oorsprong (EU, niet EU) en de eigenschappen van het zuivelproduct.

In de verordening staat immers duidelijk geschreven dat als de oorsprong van een levensmiddel een tastbare invloed heeft op het product zelf, nationale oorsprongsetikettering kan worden overwogen. Lactalis was van mening dat niet aan deze voorwaarde werd voldaan. Na raadpleging van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), oordeelt de Franse Raad van State nu dat het onwettig is om geografische etikettering van melk op te leggen omdat er geen bewezen verband is tussen de oorsprong (EU, niet EU) en de eigenschappen van het zuivelproduct.

Lactalis heeft de zaak in Frankrijk gewonnen. De Raad van State heeft de Franse overheid veroordeeld tot betaling van 6.000 euro aan Lactalis, en intrekking van het decreet. Naast melk heeft dit overigens ook betrekking op voorverpakte levensmiddelen waarin melk en vlees worden gebruikt.

Lactalis Camembert

Franse voedselsoevereiniteit

De Franse overheid heeft voedselsoevereiniteit hoog in het vaandel staan. Dit met ondersteuning van de machtige boerenbonden FNSEA en JA (de Franse jonge boeren) die aan de basis van dit decreet stonden. De boerenbonden nemen nota van dit besluit en ervaren dit als een harde klap voor de Franse agrarische wereld. De bonden zijn vastberaden hun strijd voor transparantie en herkomstetikettering te blijven voeren, in het belang van boer en consument.

Lait France

De European Dairy Association (EDA) verwelkomde de uitspraak en hoopte dat de uitkomst "het definitieve einde markeert van een politieke 'laissez-faire'-houding van de Commissie ten aanzien van nationalistische maatregelen van de lidstaten". De EDA heeft de Commissie verzocht pal te staan voor het belang van de interne markt en “alle nationale(istische) initiatieven voor verplichte hetkomstsetikettering van melk en zuivel te beëindigen".