Nederland in de startblokken voor zilte landbouw in Marokko

Op 18 maart organiseerde het Landbouwbureau Rabat, met FAO en het Marokkaanse Landbouw Onderzoekinstituut INRA, een Webinar over samenwerking bij de ontwikkeling van zilte landbouw in Marokko. De deelnemers van LNV, Ambassade, WUR en bedrijfsleven, deelden hun kennis en ervaringen met hun Marokkaanse collega’s van ministeries, universiteiten en private sector.

Marokko beschikt over veel academische kennis en data over de lokale verziltingsproblematiek ten gevolge van indringend  zeewater, hoge verdamping, onjuiste bemesting en uitputting van ondergrondse waterreserves. De invloed van het veranderende klimaat, zoals langere droogteperiodes, versterken deze problematiek van verzilting en bodemdegradatie, vooral in de semi-aride gebieden.  Er werd gediscussieerd over het belang van precisielandbouw, bodemherstel en efficiënter watergebruik en over de mogelijkheden van remote sensing, satelietdata en het gebruik van smartphones voor landbouwadvisering.  De drie partijen besloten om enkele concrete samenwerkingsprojecten te identificeren, waarbij Marokkaanse en Nederlandse kennis kunnen worden gecombineerd tot maatwerk en Nederlandse agrotechnische bedrijven een rol kunnen spelen in de concretisering ervan.