China 14e vijfjarenplan landbouw en plattelandsstrategie

De Chinese overheid heeft een nieuwe strategie gepubliceerd voor de landbouw en het platteland. Deze strategie heeft een looptijd van 5 jaar. Aan de landbouwkant is het gericht op het verhogen van de productie en voedselkwaliteit, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van de plattelandseconomie en milieu wordt bevorderd. Het voorkomen van armoede op het platteland is een topprioriteit om zo het verschil tussen het platteland en de steden te verkleinen. Ook de basisvoorzieningen op het platteland moeten versterkt worden. Hier zijn enige parallellen met het Europese plattelandsbeleid te trekken.

Aan de inputkant wil China meer zelfvoorzienend worden, waarbij ze inzetten op zaadverdeling en breedingprogramma’s voor met name varkens. Ook de ontwikkeling van landbouwmachines heeft een prioriteit.

China 5 jarenplan

Modernisering landbouwproductie

Voedselzekerheid is belangrijk, daarom wordt er ingezet op een versnelde modernisering van de landbouwproductie. Met name graan, katoen, oliehoudende zaden, suiker en vlees worden genoemd. China wil een landbouwareaal van 120 miljoen hectare behouden en de opbrengst per hectare verhogen. Er komt strenge wetgeving om conversie van landbouwgrond tegen te gaan. Deels worden de klassieke instrumenten ingezet: verhogen van de minimumprijs voor tarwe en rijst en subsidies voor mais en sojabonen. Maar ook wordt ingezet op verbeteren van de agrarische structuur. China kijkt, net als Europa en de VS, ook naar kosten  en inkomensverzekeringen bij tarwe, mais en rijst.

Zaadveredeling

Zaadveredeling heeft de hoogste prioriteit in China. Ze geven aan dat ze het intellectueel eigendom beter willen beschermen, om zo commerciële zaadbedrijven te ontwikkelen. Bovendien willen ze minder afhankelijk zijn van grote internationale spelers, ook vanwege de lock in met gewasbeschermingsmiddelen. Ze willen meer variëteiten in groentes en een hogere en meer stabiele kwaliteit. Ook in akkerbouwgewassen wil China betere variëteiten ontwikkelen, met name snijmais en oliehoudende zaden (soja, raadzaad en pinda’s). Vanuit milieuoogpunt wil China ook betere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen ontwikkelen, om zo water en bodem te beschermen.

Ontwikkeling dierlijke sector

Ook in de dierlijke sectoren heeft China ambities met breedingprogramma’s voor varkens, pluimvee, runderen, schapen en aquacultuur, zodat deze sectoren zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil China ook vishavens aanleggen en moderniseren. Mogelijk biedt dit kansen voor Nederlandse veredelingsbedrijven en installatiebedrijven. Ook de agrologistiek wil China moderniseren, om de kwaliteit te verhogen en voedselverliezen in productie, distributie en verwerking tegen te gaan, inclusief cold chain. Tegen 2025, wil China 500 demonstatieparken hebben van agro industrie met moderne agrifood bedrijven.

Onderzoek en advies

Het wetenschappelijk agrarisch onderzoek wordt verder versterkt en een uitrol van landbouwadvies in de regio. Door klimaatverandering is betere irrigatie een prioriteit en wordt er ingezet op waterbesparende landbouw en landbouw die beter met droge omstandigheden kan om gaan, om verwoestijning tegen te gaan. Ook preventie van dier- en plantziektes staat hoog op de agenda. Bij landbouwmachines wordt vooral ingezet op hightech voor machines in bergachtige gebieden en worden investeringssubsidies ingezet.

Basisvoorzieningen en infrastructuur

Bij de modernisering van de sector wordt ook gekeken naar coöperaties en opleiding van landbouwers. Ook de basisvoorzieningen en de infrastructuur moet worden verbeterd om de economie te versterken. In 2025 moet 88% van de huishoudens op leidingwater zijn aangesloten. Aan de andere kant van het spectrum, staat de uitrol van 5G netwerk en gigabit internet om het platteland goed te verbinden en hightech landbouw mogelijk te maken.

China 14e vijfjarenplan

Concrete maatregelen

 • Opvoeren van de graanproductie naar ruim 650 miljoen ton en versterkende ondersteunende maatregelen voor de graanproductie,
 • Regelingen voor minimumaankoopprijzen voor tarwe
 • Optimalisatie van subsidies voor producenten van maïs en sojabonen
 • Verbetering monitoring landbouwgrondgebruik
 • Stabilisatie van de productie van vee / pluimvee
 • Ondersteunend beleid voor de varkenshouderij gericht op stimulering varkensproductie:
  • meer aandacht voor milieubescherming in de varkenshouderij
  • Stabilisatie van toonaangevende varkensproducerende provincies en bedrijven, terwijl kleine producenten worden begeleid
  • concentratie van gestandaardiseerde varkensslachterijen rond varkensproducerende regio's
 • Uitvoering van een vijfjarige ontwikkelingsstrategie voor runderen en schapen
 • Bevordering van de revitalisering van zuivelproducten
 • Bevordering van de kwaliteitsontwikkeling van de visserijsector:
  • ontwikkeling van aquacultuur, zoetwateraquacultuur op grote oppervlakte,  aquacultuur op zee, geïntegreerde vis rijstteelt
  • verbetering van de aanleg en het beheer van vissershavens
  • nieuwe doelen stellen voor de bescherming van de visbestanden in de oceaan, vissersvaartuigen verminderen en het systeem van visserijquota bevorderen
  • bouw van mariene boerderijen
  • regulering van de ontwikkeling van de visserij op verre wateren
 • Coördinatie van katoen, oliehoudende zaden en suikerontwikkeling
 • Bevorderen productie canola in de Yangtze regio
 • Stabilisatie katoenteelt in Xinjiang; optimalisatie daarvan in de regio's van de Gele en Yangtze rivier