Circulariteit in de Mexicaanse varkenshouderij

Niet alleen in Nederland wordt kringlooplandbouw bedreven. Granjas Carroll, één van de grootste varkenshouderijen in Mexico, heeft veel circulaire principes in haar bedrijfsvoering geïmplementeerd en laat zien dat kringlooplandbouw ook in Mexico mogelijk en rendabel is. Op woensdag 24 februari namen Landbouwraad Erik Plaisier en landbouwmedewerker Simone van de Weijer daarom een kijkje bij één van de locaties van Granjas Carroll, in de Zuidoostelijke deelstaat Veracruz.

Met 1.8 miljoen varkens, heeft Granjas Caroll een aandeel van ruim 10% op de Mexicaanse markt. Het bedrijf heeft elke stap in de productieketen geïntegreerd: van de genetica tot aan het verpakken en verkopen van het vlees. Bewust van de impact op het milieu, implementeert het bedrijf verschillende strategieën om de nadelige effecten op het water, bodem, lucht, flora en fauna te beperken. Naast een indruk van het bezoek, lees je hieronder wat het bedrijf aan duurzaamheid doet waar ze mogelijkheden zien om hun circulaire bedrijfsvoering te optimaliseren.

Een aantal feiten & cijfers

Na een autorit van drie en een half uur vanaf Mexico-Stad naar Perote, Veracruz, worden we vriendelijk ontvangen door Victor Ochoa, algemeen directeur, en Rafael Patiño, directeur Milieu & Energie van Granjas Carroll. Tijdens een korte introductie vertelt Victor Ochoa over de geschiedenis van het bedrijf: Granjas Carroll de México is opgericht in 1993 en het bedrijf bestaat uit twee groepen: het Mexicaanse Agroindustrias Unidas de México (AMSA) en het Amerikaanse Smithfield. Het bedrijf heeft ongeveer 2800 werknemers in dienst en hoewel het overgrote deel van de vleesproductie voor nationale consumptie bestemd is, wordt zo’n 6% geëxporteerd naar Azië.

We gaan naar één van de boerderijen waar wekelijks zo’n 4.000 biggetjes worden geboren. Victor Ochoa legt uit dat er vier cruciale factoren zijn om de productiviteit op peil te houden. Dit zijn: de genetica, de gezondheid, de voeding (zonder hormonen, maar met eiwitten, granen, tarwe en aangevuld met vitaminen en mineralen) en als laatste het welzijn van de dieren.

Lees verder onder de foto

Water

Om verspilling te voorkomen, drinken de varkens water uit zogenoemde spenen in plaats van uit grote drinkbakken. De waterstroom wordt tevens aangepast aan de behoefte van het varken. De urine en uitwerpselen van het varken vallen in de mestput onder de bodem van de stal. De urine bestaat voor 95% uit water en voor 5% uit een mengsel van minerale zouten, ureum en urinezuur. Het afvalwater belandt in grote lagunes waar het wordt gefilterd en vervolgens wordt het water hergebruikt in de stallen. Bovendien zitten er in het gereinigde water mineralen waardoor het kan worden gebruikt als waardevolle input voor andere productiecyclussen.

Bodem

De grote lagunes die worden gebruikt voor het reinigingsproces van het water zijn ontworpen volgens nationale en internationale normen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het afvalwater niet doordrenkt in de bodem. Het gereinigde water, vol met mineralen, kan worden gebruikt voor het bewateren van het omliggende gras en draagt op die manier bij aan het verbeteren van het gehalte aan organische stof in de bodem.

Lucht: geuren en broeikaseffect

Alle boerderijen hebben afvalwaterzuiveringssystemen en zo’n 76% van de mest wordt verwerkt in gesloten anaerobe biovergisters. Volgens Rafael Patiño heeft dit drie voordelen: de vermindering van nare geuren, het opvangen van methaan en het opwekken van elektrische energie met behulp van de opgevangen methaan. Uiteindelijk produceren ze zo’n drie keer zoveel energie als hun eigen behoefte. En voor wat betreft de geur: het ruikt hier inderdaad helemaal niet vies!

Door het gebruik van dit systeem sluiten we ons aan bij de taak van Mexico, binnen het Kyoto Protocol, om de uitstoot van broeikaseffecten te verminderen en bij te dragen aan de beheersing van klimaatverandering

Een ander deel van de mest wordt verwerkt tot meststof. De meststof wordt gebruikt voor graanproductie, en de geoogste granen dienen vervolgens weer als veevoer voor hun eigen varkens.

Granjas Carroll koopt tevens bosgebieden om zo de flora en fauna te behouden en stelt deze gebieden beschikbaar om scholen en de gemeenschap te ontvangen voor milieueducatie.

Dromen

Eén van de wensen van Patiño is om het gereinigde afvalwater, de meststof uit de varkensmest en de CO2 die wordt geproduceerd bij de energieproductie te gebruiken als input voor de productie van rozen in nieuw te bouwen kassen. Dit zou nog een stap extra betekenen richting circulariteit. En daarnaast zouden deze rozenkassen op locatie kunnen bijdragen aan nóg minder vervelende luchten: varkenstallen met rozengeur!

Mocht je meer willen weten over het bezoek of ideeën hebben om deze stap naar circulariteit te verwezenlijken, neem dan contact op met MEX-LNV@minbuza.nl.