Autonomous Greenhouse Challenge - derde editie

Wageningen University & Research en het Chinese bedrijf Tencent hebben vandaag de derde editie van de Autonomous Greenhouse Challenge aangekondigd. In deze wedstrijd worden experts vanuit de hele wereld met een achtergrond in AI, glastuinbouw, sensortechniek, gewasfysiologie uitgedaagd om onder meer de klimaatbeheersing en irrigatie in een kas volledig autonoom en op afstand aan te laten sturen door kunstmatige intelligentie. Dit jaar gaat het om de productie van sla.

Het doel van de derde editie van deze wedstrijd - die wordt gehouden tussen juni 2021 en juni 2022 – is een volledig geautomatiseerde en autonoom gecontroleerde kas, zonder tussenkomst van de mens.

Autonomous Greenhouse Challenge
©WUR

Verbinding van AI met voedselproductie

Met het organiseren van deze Autonomous Greenhouse Challenge willen WUR en Tencent de wereld van kunstmatige intelligentie en die van voedselproductie met elkaar verbinden, meer kennis creëren en deze kennis openbaar toegankelijk maken, om zo bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen voor verduurzaming van onze voedselsystemen. Als gevolg van de steeds groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar vers en gezond voedsel toe.

Autonome kassen en digitale landbouw op afstand kunnen ervoor zorgen dat meer mensen worden gevoed met vitamine- en mineraalrijke producten. Daarnaast zorgen deze technieken voor een verbetering van de voedselveiligheid en voor de productie met van meer groenten met minder hulpmiddelen zoals water en energie.

Tomaten, komkommer en sla

De eerste twee edities van de Autonomous Greenhouse Challenge vonden plaats in 2018 en 2019/20 op WUR Glastuinbouw in Bleiswijk en waren gericht op het telen van een komkommer- en een cherrytomaatgewas. Beide wedstrijden toonden aan dat telen op basis van AI het mogelijk maakt om betere prestaties te verkrijgen in vergelijking met die van bekwame telers die economisch belangrijke kasgewassen telen.

Maar in de eerdere edities maakten alle teams nog steeds gebruik van mensen bij de besluitvorming. Het doel van deze nieuwe derde challenge is een volledig geautomatiseerd systeem zonder menselijke tussenkomst.

Autonomous Greenhouse Challenge
©WUR

Wedstrijd in drie delen

De Autonomous Greenhouse Challenge bestaat uit 3 delen:

  1. Online Challenge – aanwerving van AI teams en talenten
  2. Hackathon – voorselectie van 5 teams
  3. Greenhouse Challenge - slateeltproductie in virtuele kas

Het eerste deel van de derde editie van de Autonomous Greenhouse Challenge begint in de zomer 2021 met een open Online Challenge, gericht op het testen van de vaardigheden onder de deelnemers op het gebied van machine learning en computervisie en het wekken van een brede belangstelling in de AI-gemeenschap.

Het tweede deel van de wedstrijd gaat aan het einde van de herfst van start met een Hackathon. Tijdens een 24-uurs wedstrijd voor de virtuele productie van een slateelt in een virtuele kas worden de 5 beste teams geselecteerd.

Hoogtepunt is de Greenhouse Challenge, waarin deze 5 teams in de eerste helft van 2022 met elkaar de strijd aangaan bij de volledig automatisch aangestuurde productie van sla in een kas.

Het uiteindelijke doel van de challenge is om zonder menselijke tussenkomst een volledig autonome, 6-8 weekse teeltcyclus te ontwikkelen voor sla van hoge kwaliteit, met hoge opbrengst en efficiënt gebruik van hulpbronnen. De teelt zal plaatsvinden in de kassen van WUR in Bleiswijk. Teams kunnen AI- vaardigheden laten zien tijdens de Online Challenge hun AI-vaardigheden, oefenen met virtuele slateelt tijdens de Hackaton en zich bekwamen in het kweken van echte sla tijdens de eerste teeltcyclus. In de tweede teeltcyclus wordt bepaald welk team de winnaar is. De uiteindelijke winnaar is het team dat uiteindelijk de hoogste nettowinst behaalt. Het publiek kan de resultaten van de wedstrijd online volgen.

Wie kunnen deelnemen?

De Online Challenge is gericht op AI-experts met vaardigheden op het gebied van machine learning en computervisie. Om aan de Hackathon en de Greenhouse Challenge deel te nemen, is het geen vereiste om eerst aan de Online Challenge te hebben meegedaan. Deelname aan de Online Challenge is echter wel aan te raden, omdat tijdens deze challenge al wordt gekeken naar talenten en bovendien krijgt de winnaar een wildcard voor directe deelname aan de Greenhouse Challenge. Ook is er een prijs te winnen voor de Online Challenge.

Voor de Hackathon en Greenhouse Challenge moeten de teams bestaan uit experts met een aantoonbare achtergrond in verschillende vakgebieden, zoals AI, sensortechniek, gewasfysiologie en tuinbouwproductie. Qua landen ligt de focus daarom op Mexico, VS, Canada, Europa (incl. Oost-Europa, Rusland), China, Japan, Korea en Australië. Zowel bedrijven en start-ups als wetenschappers en studenten worden uitgenodigd om deel te nemen. Teams moeten uit minimaal drie leden bestaan. Ten minste één teamlid dient student te zijn. We moedigen teams uit alle landen aan om deel te nemen.

Opening inschrijving en voorwaarden

De inschrijving voor de Online Challenge start in april 2021. De inschrijving voor de Hackathon en Greenhouse Challenge wordt geopend in juli 2021. Geinteresseerde deelnemers kunnen meer informatie over toelatingseisen en voorinschrijving vinden op www.autonomousgreenhouses.com.