Ontwikkeling innovatiecluster in Portugese landbouw- en agrovoedingssector

Een groep van elf organisaties is van plan een innovatie-ecosysteem in de landbouw- en agrovoedingssector op te richten, met als doel technologische oplossingen te ontwikkelen die efficiëntie- en productiviteitswinst in de hele productieketen mogelijk maken.

Deze innovatiecentrum dat FARM2FORK_DIH (digital innovation hub) heet bestaat uit een consortium van CAP, FIPA, APED, COTEC, PortugalFoods, Colab4Food, ISEL, AROMNI, INL, Beta-i en AgrogrinTech, in partnerschap met Portugal Ventures, via het programma "Ignition Partners (een onderneming die risicokapitaal verstrekt voor software voor ondernemingen in een vroeg stadium).

Dit project wil de noodzakelijke verandering in de hele agrovoedingswaardeketen – van farm to fork- teweegbrengen door samen te werken met de bedrijfsstructuur van de verschillende landbouw- en agrovoedingssectoren en zo de noodzakelijke digitalisering mogelijk te maken die bedrijven en andere marktdeelnemers in staat zal stellen efficiënter en duurzamer te werken en beter in te spelen op de mondiale uitdagingen.

Het project waarvoor nu een aanvraag is ingediend, maakt deel uit van een verbintenis die vijfentwintig landen in 2019 zijn aangegaan om de Europese landbouw en plattelandsgebieden te digitaliseren.

Bron: Hypersuper