Aanvragen Portugese jonge boeren voor vestiging in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid overtreffen de verwachtingen

De aanvragen tot het indienen van voorstellen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan 2020 hebben de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Via dit plan geeft de Portugese overheid steun voor de (eerste) vestiging van jonge boeren in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en steun voor de bijbehorende investeringen in het landbouwbedrijf.

Er zijn in totaal 727 aanvragen ingediend. Het gaat hier om een totale verwachte investering van 140 miljoen euro.

Voor het ministerie van landbouw is dit een zeer positief teken en draagt het bij om de Agenda voor Innovatie in de Landbouw 2020-2030 te verwezenlijken. Een van de doelen van deze innovatie agenda is om 80% van de jongeren in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid te vestigen. Daarnaast draag het bij aan de verjonging  en de vernieuwing van de landbouwsector.

Bron: Portal do Governo