Bulgarije: Subsidies gericht op het vergroten van bioveiligheid op boerderijen

Met een budget van 23,5 miljoen BGN is de inschrijving gestart onder submaatregel 5.1 "Steun voor investeringen in preventieve maatregelen ter beperking van de gevolgen van waarschijnlijke natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden en rampzalige gebeurtenissen" in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 2014-2020). De procedure is gericht op het vergroten van de bioveiligheid op boerderijen.

De ondersteuning heeft tot doel het risico te verkleinen voor en het voorkomen van het ontstaan van besmettelijke dierziekten. Veehouders kunnen de middelen gebruiken voor het aankopen of bouwen van  ontsmettingsinstallaties en -apparatuur, hekken en scheidingsuitrusting binnen de boerderijen, voor het veilige opslag van voer en dierlijke bijproducten, alsook voor investeringen in sanitaire infrastructuur.

Prioriteit, door middel van de selectiecriteria in de procedure, zal worden gegeven aan projectvoorstellen die worden uitgevoerd op het land behorende tot een woonnplaats, gemeente of administratief district waar een epizoötische situatie is ontstaan. Voorrang zal worden gegeven aan projecten die in gebieden worden uitgevoerd met een hoger risico op verspreiding van besmettelijke ziekten, alsook overeenkomstig de dichtheid van het aantal gehouden dieren. Boeren met door een gecompliceerde epizoötische situatie getroffen veehouderijen waar als gevolg daarvan een deel of alle gehouden landbouwdieren zijn gedood komen hiervoor prioritair in aanmerking.

De procedure voorziet in een volledig elektronische indiening en evaluatie van de projectvoorstellen, die zal gebeuren via het informatiesysteem voor beheer en monitoring (ISBM 2020) met gebruikmaking van een gekwalificeerde elektronische handtekening (QES).

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 5 mei 2021.

Bron: Bulgaarse ministerie van Lanbouw, Voedsel en Bosbeheer