Marokko voorop in Afrikaanse landbouwontwikkeling

Op 16 en 17 februari bracht Ambassadeur Jeroen Roodenburg met enkele ambassadecollega’ s een bezoek aan de Polytechnische Universiteit Mohamed VI (UM6P) in Benguerir, gelegen ten westen van Marrakesh, Marokko. Deze universiteit is in 2017 opgericht en is gelieerd aan het grote fosfaatbedrijf Office Cherifien des Phosphates (OCP). Marokko herbergt meer dan de helft van de wereldvoorraden van minerale fosfaat, de essentiële grondstof van kunstmest en daarmee onlosmakelijk verbonden met de landbouw en voedselvoorziening in de wereld. Het hypermoderne en stijlvolle universiteitscomplex legt zich toe op onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame landbouw en daarnaast op de technische en milieuaspecten van de fosfaatwinning.

Bezoek universiteit
©LAN

Ambassadeur Roodenburg bezoek Universiteit Benguerir

De focus ligt hierbij op het ondersteunen van landen in Africa bij de verbetering van hun landbouwsystemen, voedselzekerheid en rurale ontwikkeling. De universiteit legt zich daarom niet alleen toe op de technische kanten van de landbouw, maar juist ook op de grote diversiteit aan culturele en maatschappelijke aspecten van de Afrikaanse landbouw. Daarom worden ook traditionele productiemethoden, leefgewoonten en businessmodellen als essentiële kennisbronnen in het curriculum meegenomen. Tegelijkertijd haalt UM6P moderne digitale technieken aan boord om de studenten in staat te stellen wereldwijd kennis te vergaren en hun eigen ideeën met internationale collega’s te delen en te verbeteren. De studenten zijn naast Marokko ook afkomstig uit Subsahara Afrika, vaak met een studiebeurs van OCP.

©LAN

Studenten werken in wereldwijde netwerken

De Universiteit geeft speciale aandacht aan het efficiënte gebruik van water in de landbouw, omdat water in grote delen van Afrika, en ook in de Arabische wereld een schaars goed is. Er is veel te winnen op het gebied van efficiënt watergebruik en water hergebruik. Ook precisie landbouw komt binnen het bereik van Afrikaanse boeren door het gebruik van smartphones en remote sensing technieken. Uiteraard geeft de universiteit ook veel aandacht aan bodemvruchtbaarheid en de rol van organische stof en nutriënten. De Universiteit en OCP voelen zich wereldwijd verantwoordelijk voor een verstandig gebruik van meststoffen en het duurzaam herstellen of in stand houden van een gezonde bodem voor duurzame landbouw en voedselproductie. 

©LAN

Herbeplanting verlaten fosfaatgroeve

In 2019 heeft UM6P een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wageningen UR, op het gebied van studentenuitwisseling en onderzoekssamenwerking in de landbouw. OCP heeft belangstelling om samen te werken met Nederlandse bedrijven op het gebied van landbouwtechnologie in Marokko en sub Sahara Afrika. Op deze wijze kunnen Marokkaanse, Afrikaanse en Nederlandse technologieën worden gecombineerd om de voedselsystemen in deze landen te verbeteren en boeren een goed bestaan te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om water technologie, remote sensing, bodemverbetering, zaden en plantmateriaal, verwerking en opslag technologie.

Landbouwbureau Rabat