Tom Vilsack presenteert prioriteiten aan Landbouwcomité Senaat

Afgelopen dinsdag vond de hoorzitting van Tom Vilsack plaats voor het Landbouwcomité van de Amerikaanse Senaat. Vilsack werd eerder door President Biden genomineerd voor de functie van minister van Landbouw. Voordat hij kan beginnen zal zijn nominamie eerst moeten worden goedgekeurd door de Senaat. Een hoorzitting van het Landbouwcomité over de nominatie is een onderdeel van dit proces. Vilsack presenteerde zijn visie virtueel, vanuit zijn studeerkamer. Van 2009 to 2017 was Vilsack al Landbouwminister onder de Obama Administratie.

Prioriteiten Vilsack

In zijn statement benadrukte Vilsack allereerst dat de COVID19 pandemie en de gevolgen daarvan voor de Amerikaanse landbouwsector, zijn volle aandacht zullen hebben. Daarbij noemde hij de extra financiële steun voor de agrarische sector, het belang van de bescherming van essentiële agrarische werknemers in het veld en verder in de keten en de wederopbouw van de rurale economie.

Vervolgens ging hij in op zijn vier prioriteiten voor de komende vier jaar. Hij noemde dit de zogenaamde “why not” kansen en momenten voor de landbouwsector, de voedingsmiddelenindustrie en het platteland:

  1. Climate Change: de Amerikaanse landbouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatvraagstuk. Hij ziet kansen voor boeren op het terrein van een gezonde en productieve bodem, afvangen van methaan, koolstofopslag, biomanufacturing, bosbescherming en het gebruik van restafval voor het maken van nieuwe materialen en biobrandstoffen. Hij wil meer banen op het platteland, de inkomensstabiliteit van boerenbedrijven verhogen en ook emissies reduceren. Vilsack benadrukte dat boeren zeer geïnteresseerd zijn om zaken als koolstofopslag en het methaanopvang op vrijwillige basis op te pakken, mits dit ook het boerenbedrijf ten goede komt.
  2. Verbeteren toegankelijkheid van gezonde voeding en voedselzekerheid: aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende gezonde, betaalbare voeding voor alle Amerikanen. Traditioneel wordt al 80% van het landbouwbudget besteed aan het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), het voedselbonnen programma onder de Farm Bill. In het afgelopen jaar is via het USDA daarnaast nog eens veel extra voedselhulp verstrekt aan kwetsbare huishoudens. Vilsack heeft duidelijk aangegeven dit onderwerp tijdens zijn termijn als een prioriteit te zien.
  3. Vergroten van de openheid en het concurrentievermogen van de markt: wet- en regelgeving moeten worden aangescherpt “to promote openness and fairness”. Het doel is om de markt beter bestand te maken tegen onverwachte opstandigheden, zoals de COVID19 uitbraak, nieuwe banen te ontwikkelen en het concurrentievermogen van de markt te verbeteren. Vooral de concentratie in de Amerikaanse vleessector is groot. Vier bedrijven controleren 80% van de markt. Dit heeft tijdens de COVID19 pandemie tot veel verstoring in de keten geleid a.g.v. besmettingen in de verwerkende bedrijven.
  4. Bestrijden van racisme en discriminatie in programma’s van het ministerie. Vilsack erkende dat in de geschiedenis van het US Department of Agriculture (USDA) programma’s niet altijd op gelijke wijze zijn geïmplementeerd en dat er veel oneerlijkheid, discriminatie en ongelijkheid bestaat. 
Tom Vilsack
©LAN-WAS
Tom Vilsack

Andere aandachtspunten

Tom Vilsack gaf tijdens de Q&A sessie aan een groot voorstander te zijn van het verhogen van het ethanolgehalte in biobrandstoffen, ondanks het feit dat de Biden Administratie een voorstander is van het gebruik van elektrische voertuigen. Vilsack gaf aan dat in de toekomst beiden nodig zullen zijn. Als voormalige gouverneur van Iowa, een van de belangrijkste staten voor de productie van mais en soja, voldoet hij hiermee aan de wens van een groot deel van zijn rurale achterban en hun vertegenwoordigers in het Congres.

Ten aanzien van handel gaf Vilsack aan dat zijn Undersecretary for Trade and Foreign Agricultural Services aandacht zal hebben voor nieuwe potentiële handelsovereenkomsten. Hij erkende dat Amerikaanse boeren steeds meer concurrentie ondervinden uit het buitenland ten aanzien van kwaliteit, prijs en veiligheid en of de producten op duurzame wijze zijn geproduceerd. Vilsack gaf tevens aan dat de ambitie van de Biden Administratie, om uiterlijk tegen 2050 over een emissievrije landbouwsector te beschikken, de VS een concurrentievoordeel zal geven in de handel en daarnaast een antwoord is op de toenemende vraag in de VS voor op duurzame wijze geproduceerde producten.  

Een ander belangrijk aandachtspunt voor Vilsack is het investeren in lokale en regionale voedselsystemen die marktkansen creëren voor kleine en middelgrote producenten.

Volgende stap

De hoorzitting verliep goed. Vilsack is voor veel senatoren een oude en gerespecteerde bekende, en hij is dan ook unaniem door het landbouwcomité ingestemd. Het voorstel wordt nu voorgedragen voor stemming in de voltallige Senaat. Gezien de druk om het kabinet van President Biden snel te installeren, is de verwachting dat dit op korte termijn, mogelijk nog deze week, zal plaatsvinden.