Bulgarije: Productie en handel in melk en zuivelproducten in 2020

December nieuwsbrief  van het Centrum voor economisch onderzoek in de landbouw CAPA

Milk
Beeld: ©n/a / Milkua.info

De eerste schattingen van de landelijke berekeningen in de landbouw van het Nationaal Statistisch Instituut laten zien dat de melkproductie in 2020 ongeveer 0,9% hoger zal zijn dan de productie in 2019.

Aankoopprijzen liggen ongeveer 1% lager dan die van het voorgaande jaar, dat enkele van de hoogste prijzen in moderne tijden heeft geboekt. Het aandeel van de zuivelsector in de veehouderij wordt geschat op 31% en in de bruto productie van de industrie op slechts 8%.

Volgens het Agrarisch Rapport voor 2020 blijft het aantal melkkoeien naar verwachting rond de 216 duizend dieren, buffels ongeveer 11,5 duizend dieren en zal het aantal melkkoeien naar verwachting met ongeveer 25 duizend toenemen tot 975 duizend stuks. Het aantal moedergeiten zal naar verwachting met ongeveer 8.000 stuks toenemen tot 202.000. Het behoud van het aantal runderen kan worden toegeschreven aan het aanzienlijke aantal dieren op middelgrote en grote boerderijen, evenals aan de buitengewone nationale steun in verband met Covid-19 en de droogte in Oost-Bulgarije.

Bron:  Deze nieuwsbrief  wordt uitgegeven in het kader van het project "Versterking van de analytische en openbare capaciteit van het Centrum voor economisch onderzoek in de landbouw - CAPA", ondersteund door de Stichting "America for Bulgaria".