Spanje: ambassade organiseert geslaagd webinar over Kringlooplandbouw

Op donderdag 12 november jl. organiseerde de Nederlandse Ambassade in Spanje het geslaagde webinar: Kringlooplandbouw: samen op weg naar de nieuwe realiteit”. Tijdens het Spaanstalige webinar presenteerden de Spaanse en Nederlandse sprekers zowel het beleid als praktijkvoorbeelden op het gebied van kringlooplandbouw in beide landen. Vooral de Nederlandse toelichting op het concept kringlooplandbouw in combinatie met praktijkvoorbeelden kon op grote belangstelling uit Spanje rekenen. Met 300 deelnemers werden alle verwachtingen overtroffen en wordt er teruggekeken op een geslaagd webinar.

Overzicht sprekers webinar Kringlooplandbouw
Beeld: ©Nederlandse Ambassade Madrid / Nederlandse Ambassade Madrid

De opening van het webinar werd verzorgd door Ambassadeur Jan Versteeg, waarin hij aangaf dat de implementatie van kringlooplandbouw niet stopt bij de Nederlandse grens en dat het samen optrekken met andere landen cruciaal is.

Vervolgens trapte Ria Hulsman, regiomanager voor Latijns-Amerika en de Caraïben van Wageningen University & Research, af met een korte terugblik op waar we als Nederland landbouwland vandaan komen en voor welke uitdagingen we zijn komen te staan. Daarna lichtte ze het concept kringlooplandbouw toe en maakte duidelijke welke omslag er nodig is om volgens dit concept de landbouw van de toekomst vorm te geven. Hierbij vertelde ze de deelnemers over strokenteelt in de Boerderij van de Toekomst .

Ze sloot haar presentatie af met enkele praktijkvoorbeelden waaronder Greenhouse 2030.

Ria Hulsman WUR ejemplos circulares_webinar Kringlooplandbouw
Beeld: ©Nederlandse Ambassade Madrid / Nederlandse Ambassade Madrid

Vanuit het Spaanse ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel sprak Pablo Bernardos, directeur bij de Directie Productie en Markten. Zijn presentatie gaf een mooi overzicht van de huidige context en Europese doelstellingen. Daarna vertelde hij over de Spaanse doelstellingen op landbouwgebied binnen de strategie voor circulaire economie. Daarbij wordt gefocust op de duurzaam energie- en watergebruik, de bodem, het juiste gebruik van meststoffen en het tegengaan van voedselverspilling.

Aan landbouwexpert en consultant Manuel Laínez was gevraagd om enkele praktijkvoorbeelden van kringlooplandbouw te laten zien die Spanje al heeft geïmplementeerd. Hij ging in op de coöperatie D'Ivars. Zij produceren reeds 70% van het diervoer voor de koeien zelf en kunnen de mest ook op eigen grond afzetten.  Het tuinbouwbedrijf La Union heeft al meerdere stappen gezet in het hergebruik van reststromen. Zo maken zij uit plantaardige resten biopolymeren voor de productie van verpakkingsmateriaal en winnen ze bioactieve stoffen terug om te hergebruiken in voedingsmiddelen.

Meerjarige inzet en kansen Nederlandse bedrijfsleven

De komende jaren zal het landbouwteam in Spanje zich blijven inzetten om met de partners het gesprek aan te blijven gaan over duurzame landbouw. Ook ondersteunen wij Nederlandse bedrijven die hun expertise willen inzetten voor het faciliteren van deze omslag in Spanje.  In Spanje is behoefte aan technologie voor het efficiënt produceren in de land- en tuinbouw, voor het efficiënt omgaan met water en andere grondstoffen en voor het hergebruik van reststromen.

Informatie

Het webinar en de presentaties (allen in het Spaans) zijn terug te vinden via: webinar kringlooplandbouw 12 nov. 2020

Voor andere vragen zijn we bereikbaar via mad-lnv@minbuza.nl.