VS Verkiezingen 2020: nieuwe voorzitter Landbouwcomité Huis van Afgevaardigden

Niet alleen de presidentsverkiezingen zijn van belang voor de Amerikaanse Landbouwsector. Ook het Landbouwcomité van het Huis van Afgevaardigden speelt een uiterst belangrijke rol. Het is bijvoorbeeld het Landbouwcomité waar eens in de vijf jaar een nieuwe Farm Bill wordt geschreven.

Invloedrijke Peterson verliest verkiezingsstrijd

De voorzitter van het Landbouwcomité oefent veel invloed uit op de prioriteiten in een nieuwe Farm Bill en andere landbouwgerelateerde wetgeving. De 2020 verkiezingen hebben flinke gevolgen voor het toekomstige leiderschap van het Landbouwcomité. De huidige voorzitter, Collin Peterson, een Democraat uit Minnesota, heeft zijn verkiezingsstrijd verloren. Dit betekent dat deze invloedrijke voorzitter volgend jaar niet zal terugkeren naar het Amerikaanse Congres. De voormalige Lt Governor uit Minnesota, Michelle Fischbach zal zijn district gaan vertegenwoordigen in het Congres. Het verlies van Peterson, die na meer dan 30 jaar het Congres gaat verlaten, wordt gezien als een “major setback” voor de traditionele landbouwlobby.

De landbouwvoorzitter, een van de meer conservatieve Democraten in het Congres zette zich sterk in voor overheidssteun voor boeren maar was ook een belangrijke voorvechter de landbouwsector in zijn eigen district, dat onder andere bekend staat om de productie van suikerbieten en een grote varkenssector heeft. Nu hij heeft verloren zal er een andere voorzitter moeten worden gekozen. Dat zal een van de huidige leden van het Landbouwcomité worden. Bij de keuze zal gekeken worden naar senioriteit, beschikbaarheid, maar ook interesse vanuit de leden zelf.

Nieuwe voorzitter, nieuwe prioriteiten

De eerste in senioriteit is David Scott, een Democraat uit de staat Georgia. Hij heeft al aangegeven dat hij belangstelling heeft voor het voorzitterschap en Collin Peterson heeft inmiddels al zijn steun aan Scott gegeven. In een brief, zie hieronder, aan de andere leden van het Landbouwcomité spreekt Scott zijn zorgen uit over de gevolgen van klimaatveranderingen en richt hij zich op de promotie van oplossingsgerichte duurzame landbouwproductie. Ook benadrukt hij het belang van voedselzekerheid in de VS en de rol die de landbouwsector daarin speelt. David Brown zou de eerste zwarte voorzitter zijn van het Landbouwcomite.

Jim Costa, een Democraat uit de staat Californië is de volgende op de lijst ten aanzien van senioriteit. Californië is de belangrijkste landbouwstaat in de VS. In het district van Costa dat in het centrale deel van de San Joaquin Valley ligt, bevindt zich een groot aantal melkveehouderijen, opgezet door voornamelijk Nederlandse en Portugese immigranten. Er vindt ook veel productie van fruit en noten in zijn district plaats. Waterschaarste en arbeid zijn belangrijke aandachtspunten voor Costa. Het zou de eerste keer zijn sinds 1867 dat het Landbouwcomité weer een voorzitter zou hebben uit Californië. Voor de "dear colleague" brief van Jim Costa zie hieronder.

Het proces in het Huis van Afgevaardigden om voorzitters van de verschillende comités te kiezen zal volgende week worden gestart. Uiteindelijk zal het Steering and Policy Committee van het Huis met een advies komen. De hele Democratisch Caucus zal uiteindelijk de nieuwe voorzitter kiezen. De nieuwe voorzitter wordt vervolgens begin 2021 geïnstalleerd.

Amerikaanse vlag
©Adobe Stock