Argentinie - Nieuws update

Nieuws uit Argentinië met onder meer: Argentinië geeft wat betreft Covid een gemengd beeld en Exportbelasting op agrarische producten zijn iets verlaagd om dollars sneller het land in te laten komen.

 • Argentinië geeft wat betreft Covid een gemengd beeld: in de stad en provincie Buenos Aires zijn de cijfers gedaald, terwijl het totaal aantal Covid-gevallen nog stijgt. Het land passeerde 2 weken geleden de 1 miljoen geinfecteerden (gehele periode). Grenzen zijn in principe nog gesloten, al zijn er meer vluchten mogelijk. Reizen in het land is niet toegestaan. Er loopt een pilot om toeristen uit omringende landen (oa Brazilië, Chili) toe te laten om de economie wat lucht te geven. Zijn mogen onder voorwaarden via de lucht of boot (Uruguay) alleen Buenos Aires bezoeken. De horeca in de stad Buenos Aires is weer open, met protocollen.
   
 • Ondanks de economische en Covid-19-crises kondigde CCU (30% Heineken, 30% Chileense familie, 40% beursgenoteerd), een van de grootste drankenproducenten van het land, een grote investering van USD 57 miljoen aan. President Fernandez en de gouverneur van de provincie Buenos Aires gaven toespraken en keken rond in de fabriek. Deze formele, symbolische aankondiging werd op nationale tv uitgezonden. Het bedrijf zal de capaciteit van de productie dicht bij de stad Buenos Aires verdubbelen, en meer dan 500 directe en indirecte banen creëeren.
   
 • In oktober exporteerde Argentinië voor 1,71 miljard dollar aan producten uit de extensieve teelt (soja, mais, tarwe, zonnebloem), een daling van 4% ten opzichte van september, maar een toename van 71% in tonnen die door het sojacomplex naar het buitenland worden gestuurd. Dit kwam door meer vraag in China (sojabonen)/producten met minder toegevoegde waarde, en omdat de exportbelastingen in oktober naar beneden gingen. De export bestond uit meel en pellets afkomstig van de winning van sojaolie (710 miljoen dollar); maïs in graan (USD 491 miljoen); ruwe sojaolie (USD 344 miljoen); en rundvlees, zonder bot, bevroren (USD 166 miljoen).
   
 • Exportbelasting op agrarische producten zijn iets verlaagd om dollars sneller het land in te laten komen. Het effect is echter beperkt: producenten van extensieve teelt behouden hun exporten – voor zover nog niet eind vorig jaar al verkocht – aan om te bezien wat de peso doet. De president gaf aan niet aan formele devaluatie te denken. De peso blijft ondertussen onder druk staan; de informele koers (dollar blue) bleef stijgen tot ruim 2,5 keer de formele koers van de Nationale Bank. Maatregelen van de afgelopen weken hebben de koers iets gestabiliseerd.
   
 • De lokale consumptie van rundvlees was in augustus 50,3 kg/jaar/inwoner, een daling van 2,7% (-1,4 kg) tov augustus 2019. Volgens de sector steeg de gemiddelde prijs van rundvlees sinds de pandemie met 20,7%.
   
 • De vleessector en de regering zijn nog in onderhandeling om de exportbelastingen te verminderen. Die voor sojaproducten zijn iets omlaag gegaan, en voor vlees was dat ook de bedoeling. Vanwege de vrees voor een stijging van de vleesprijzen lokaal ging dat vooralsnog niet door, tot ongenoegen van de sector. Sneltesten voor Covid-19 staan ook op de agenda van de Argentijnse vleesketen, die ze op dit moment zelf betalen om sneller mogelijke gevallen vaststellen en tijdelijke sluiting vermijden.
   
 • De afname van vraag van de horeca in de EU is nog niet weerspiegeld in de export van hoogwaardige snits (rundvlees). De exporterende slachthuizen verwachten die in de komende weken.
   
 • De zuivelsector maakt zich zorgen over d toename van de wereldwijde productie, de onzekerheid over prijsondersteuning en de lagere voedselconsumptie als gevolg van COVID-19 producenten en markt zorgen. De groei van de melkproductie in de belangrijkste producerende en exporterende landen zal naar verwachting doorzetten tot 2021, een situatie die sinds 2018 niet is voorgekomen.
   
 • Dit is op zich goed nieuws voor nu goed nieuws voor Argentinië. De Argentijnse zuivelproductie verkeert opnieuw in een moeilijke economische situatie en in de internationale markt kan Argentinië een competitief voordeel hebben vanwege de wisselkoers. De prijzen die producenten lokaal ontvangen staan in contrast met hun realiteit, met een permanente stijging van alle kosten, vooral ook in de voedingsketens. De overheid houdt de maximatie van de (voedsel)prijzen in stand. De exporteurs staan klaar om meer zuivelproducten naar Zuid-Korea te exporteren, dat boter, melkpoeder, koemelk, wei, kaas en room weer toelaat op de markt.
   
 • Door Covid is de consumptie van groenten en fruit op de lokale markt gestegen. Er is veel variatie in prijzen, en volgens een rapport van het ministerie van landbouw verkopen supermarkten fruit tegen het dubbele van de prijs op de centrale (groothandels)markt van Buenos Aires en omgeving. De lokale verkopers van groenten en fruit (veelal in de informele sector) doen goede zaken.

Team-LNV Buenos Aires

Nieuws Argentinië
Beeld: ©BUE-LNV