Duidelijkheid omtrent de nieuwe Mexicaanse etiketteringsregelgeving

Op 15 oktober berichtten wij over de verwarring die was ontstaan rondom de invoering van de nieuwe etiketteringsregelgeving voor verpakt voedsel en niet-alcoholische dranken (de zogenaamde NOM051), die per 1 oktober 2020 inging. Het Mexicaanse Ministerie van Economie heeft op 27 oktober duidelijkheid verschaft over een aantal zaken.

Daags na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving bleek dat de Mexicaanse douane deze nieuwe regelgeving niet alleen toepaste op consumentenproducten, maar ook op business-to-business producten, zoals ingrediƫnten voor de verwerkende industrie of voedsel bestemd voor de horeca. Bedrijven waren hier niet op voorbereid, waardoor veel containers met voedselproducten vast bleven staan aan de grens. Daarnaast leek deze toepassing in strijd met het doel van de bewuste regelgeving, nl. de consument te informeren

Nadat verschillende bedrijven en brancheverenigingen de Mexicaanse autoriteiten om opheldering hebben gevraagd, bracht het Ministerie van Economie op 27 oktober een aantal verklaringen naar buiten (zie de links hieronder). In deze verklaringen staat dat de nieuwe regelgeving niet van toepassing is op verpakte producten die niet in de betreffende verpakking aan de eindconsument worden aangeboden. Hieronder vallen bijvoorbeeld producten die bestemd zijn voor de horeca, of die zijn bestemd voor verwerking door de voedselverwerkende industrie.

Training voor Europese bedrijven

Binnenkort zal de Delegatie van de Europese Unie in Mexico een on-line training organiseren over de nieuwe etiketteringswetgeving voor Europese bedrijven. De Nederlandse Ambassade zal u via Agroberichten Buitenland berichten over de preciese datum van deze training. Ons advies aan Nederlandse exporteurs blijft daarnaast om in nauw contact te blijven met hun Mexicaanse importeur over de ontwikkelingen rondom de nieuwe regelgeving.