Project "Water Planten" om verbrande gebieden in de Portugese Algarve te herstellen

Meer dan 50.000 bomen zullen worden geplant.

Op de Nationale Waterdag, die op 1 oktober jl. werd gevierd, presenteerden het ANP (Vereniging Natuur Portugal) en de WWF, in samenwerking met de Coca-Cola Foundation het project "Water Planten". Dit project heeft als doel om een deel -100 hectare - van het, in het jaar 2012,  in totaal 25.000 hectare verbrande gebied in de Serra do Caldeirão (Natura 2000) te herstellen. Daarnaast beoogt het project om het water in die regio te beschermen en het gebied te herstellen met door het planten van inheemse bomen en struiken. De verwachting is dat in het jaar 2050 het resultaat van de aanplanting zichtbaar zal worden. Men schat dat hiermee  200/250 mln. liter meer water per jaar kan worden vastgehouden in de bodem.

De Algarve kampt met een ernstig watertekort en dit zal door de klimaatverandering verslechteren. De regering heeft, tot het jaar 2026,  een bedrag van 228 mln. euro’s ter beschikking gesteld voor het Regionale Plan voor Waterbesparing van de Algarve. In dit plan worden 53 maatregelen (op korte en middellange termijn) opgenomen die de regio in staat zullen stellen om in de toekomst water te besparen.

Bron: sulinformacao.pt / regiao-sul.pt