De toekomst van plantaardige eiwitten in India

‘Asia is becoming the new battleground for the future of plant-based protein’. Met een bevolking van 1.3 miljard mensen, een groeiende en verstedelijkende middenklasse, een sterke traditie van vegetarisch eten en een grote diversiteit aan gewassen die rijk zijn aan plantaardige eiwitten, lijkt India alles in huis te hebben om een grote speler te worden in deze sector. Op 15 oktober gingen 40 marktexperts, onderzoekers en bedrijven hierover in gesprek.

Op 15 oktober organiseerden RVO en Food Valley een serie webinars over internationale kansen voor toekomstige voedselsystemen. In samenwerking met de ambassade in New Delhi vond ook een webinar plaats over de kansen op de Indiase markt voor plantaardige eiwitten.

Protein Summit 3

Marktstudie

Tijdens de sessie presenteerde Euromonitor de resultaten van hun marktstudie. Opvallend is dat 75% van de Indiase bevolking zich identificeert als vegetariër, en dat 65-84% van de bevolking te weinig eiwit binnenkrijgt. Het bewustzijn hiervan is laag. Toch is de Indiase markt voor plantaardige eiwitten goed voor ca. 430 miljoen dollar, en zal deze tussen 2019 en 2024 naar verwachting met 14.5% per jaar groeien. Reden genoeg voor de Nederlandse ambassade om naast de bekendere eiwitbronnen zoals pluimvee en zuivel, ook deze sector onder de loep te nemen.

Indiërs consumeren vooral onbewerkte plantaardige eiwitten (linzen en peulvruchten); India produceert vooral soja. Naar verwachting zal de sector de komende tijd groeien door bevolkingsgroei (vooral middenklasse) en toenemend bewustzijn over voedselveiligheid en voeding (tevens tijdelijke zorgen over veiligheid van vlees en Covid-19). De beschikbaarheid van vele voedzame gewassen die rijk zijn aan eiwitten (zoals jackfruit) biedt een extra stimulans. Hierover schreef het FD afgelopen week nog een interessant artikel, waarin wordt gewezen op de Indiase behoefte aan verwerkingstechnologie, onderzoek en training. Er zijn echter infrastructurele uitdagingen zoals beperkte koelcapaciteit, en relatief beperkt budget voor R&D. Ook zijn Indiase consumenten nog weinig bekend met niet-traditionele of verwerkte plantaardige eiwitten, met name op het platteland.

De Indiase overheid heeft recent het beleid voor de vermarkting van landbouwproducten geliberaliseerd, en ondersteunt investeringen in de voedselverwerkende sector. Ook stimuleert ze de ontwikkeling van koudeketenlogistiek en de opzet van mega-parken voor voedselverwerking. De Indiase overheid bevordert daarnaast de consumptie van plantaardige eiwitten. Er komen steeds meer Indiase bedrijven op die producten ontwikkelen die zijn afgestemd op het Indiase smaakpallet, en ook hun export neemt toe. Vooral supplementen en zuivel- en vleesalternatieven zijn in opkomst, hoewel het marktaandeel nog beperkt is.

In India bestaat behoefte aan technologieën om nieuwe gewassen gereed te maken voor consumptie, van veredeling tot verwerking (textuur, smaak, vochtgehalte, isolatie). Uit de studie blijkt dat er interesse is in onderzoekssamenwerking op gebied van additieven (verdikkingsmiddelen etc.), betaalbare peulvruchtconcentraten en zuiveringstechnieken. Op R&D-vlak is behoefte aan infrastructuur en lab-faciliteiten (ook in universiteiten), en technologieën voor verwerking van gierst, sorghum, amandelen, pompoen- en hennepzaden. Specifieke kansen lijken te bestaan in het creëren van alternatieven voor steeds duurder wordende spliterwten (‘dal analogues’), Indiase vlees- en zuivelalternatieven en texturisering. 90% van de geïnterviewde onderzoeksinstellingen en 65% van de bedrijven wil graag met Nederland samenwerken.

Wanneer u overweegt actief te worden in de sector, is het raadzaam rekening te houden met invoerheffingen op grondstoffen en technologie, en bureaucratie. Samenwerking met een lokale entiteit kan voordelen opleveren (de ambassade kan u hierbij helpen). De presentatie van Euromonitor is hieronder te downloaden. De volledige studie is op aanvraag beschikbaar bij het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Delhi (NDE-LNV@minbuza.nl).

Hoe kan ik meedoen?

Tijdens het webinar deelden Jeroen Willemsen van The Protein Cluster, Willemien van Asselt van Topsector Agri&Food en Wies van Leeuwen van RVO ideeën om actief te worden in de sector. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de aankomende digitale handelsmissie gericht op voedselverwerking in februari. De RVO-site is nog niet actief, maar voor meer informatie kunt u alvast contact opnemen met NDE-LNV@minbuza.nl. Ook kunt u meewerken aan onderzoek (zie hieronder) of inspiratie op doen bij reeds actieve bedrijven. Zo heeft Schouten Europe recent een fermentatie-unit geopend voor lokale tempeh-productie in Zuid India.

Protein- Schouten Europe

Bas Hetterscheid van Wageningen University presenteerde een voorstel voor een Seed Money Project gericht op verwerking van biomassa tot hoogwaardige voedingsingrediënten, en het upcyclen van grondstoffen via kleinschalige fermentatie-eenheden. Dit voorstel is ook gepresenteerd op de Smart Protein Summit van het Good Food Institute India. Er is al veel interesse geuit in deelname, maar er is nog ruimte voor Nederlandse en Indiase bedrijven om betrokken te worden bij dit project. Neem hiervoor contact op met bas.hetterscheid@wur.nl.

Voor overige vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Wies.VanLeeuwen@RVO.nl of NDE-LNV@minbuza.nl.