Prioriteiten 2021 Landbouwafdeling Noord-Amerika

De landbouwafdeling in Washington, D.C. met de Verenigde Staten en Canada als werkgebied, stelt elk jaar thema’s en activiteiten vast die prioritair zijn in de werkzaamheden van het komende jaar. Dit stuk geeft u een inkijkje in de thema’s voor 2021.

Rol landbouwafdeling

De werkzaamheden van de landbouwafdeling omvat vaste onderdelen die ook in 2021 zullen worden voortgezet, waaronder:

  • het uitdragen van de visie van het Ministerie van LNV en beïnvloeden van relevante partners;
  • het volgen en rapporteren richting Nederlandse stakeholders over relevante beleids- en (internationale) handelsontwikkelingen in de VS en Canada;
  • het onder de aandacht brengen van Nederlandse aandachtspunten en belangen bij belangrijke stakeholders in de VS en Canada;
  • het behoud en het uitbreiden van de markttoegang voor landbouwproducten, kennis, innovatie en technologie in het werkgebied;
  • handelspromotie middels o.a. deelname aan beurzen, evenementen en handels-/innovatiemissies;
  • het beantwoorden van een breed scala aan vragen van het bedrijfsleven, ministerie(s), brancheorganisaties, consultants, kennisinstituten en onderwijsinstanties;
  • het verlenen van assistentie aan het bedrijfsleven (en competente autoriteiten) bij problemen aan de Amerikaanse en Canadese grens.

Prioriteiten 2021

In samenwerking met Nederlandse, Amerikaanse en Canadese stakeholders is een aantal thema’s geïdentificeerd als prioritair:

1. VS: innovatieve tuinbouw, automatisering, precisie landbouw, duurzame (melk)veehouderij en voedseltechnologie, -verspilling en – verlies;

2. Canada: proteïne transitie, voedselzekerheid, automatisering in de tuinbouw en de voedselverwerkingsindustrie.

De uitdagingen en ontwikkelingen die in de VS en Canada spelen dienen als basis voor deze thema’s. Dat zijn bijvoorbeeld het tekort aan arbeid, klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, veranderende consumentenvoorkeuren en de toegenomen vraag naar diversificatie, het creëren van toegevoegde waarde, het verkorten van de keten en duurzaamheid.

Evenals in de EU heeft de COVID pandemie ook in Noord-Amerika een aantal zwakheden in het landbouwsysteem  blootgelegd. Voorbeelden daarvan zijn de sterke afhankelijkheid van goedkope arbeidskrachten, de grootschalige bulkproductie, consolidatie in de sector en de enorme afstanden die landbouwproducten afleggen. Daarmee is de vraag naar o.a. efficiëntere productievormen, automatisering en het verkorten van ketens toegenomen. Door COVID zijn niet zozeer nieuwe uitdagingen aan het licht gekomen, maar vooral de bestaande uitdagingen en ontwikkelingen versterkt en versneld. Het WAS-LNV team zal zich in 2021 daarom blijven focussen op bovengenoemde thema’s.

Regionale focus thema’s - Verenigde Staten

In de VS is het afgelopen jaar i.s.m. de lokale Consulaten Generaal en het NBSO per regio gewerkt aan de ontwikkeling van strategische prioriteiten. Daarbij zijn de contacten en de samenwerking op regionaal niveau verder versterkt en zijn er per regio focus thema’s geïdentificeerd. Op basis van die thema’s zal de samenwerking in 2021 verder worden verdiept.

Regionale focus thema’s - Canada

In Canada is het afgelopen jaar is i.s.m. de lokale Nederlandse Consulaten Generaal en de Nederlandse Ambassade in Ottawa intensief gewerkt aan samenwerking met Canadese counterparts in diverse sectoren. Voor Canada zijn de focus thema’s per regio als volgt geïdentificeerd. Het komende jaar zal hier verder aan worden gewerkt met partners in Canada en Nederland.