Food for Thought: perspectieven voor de ontwikkeling van de voedingstuinbouwsector in Colombia

Webinar tijdens Greentech Live & Online
Dinsdag 20 Oktober 17:15h - 18:00h CEST

https://www.greentech.nl/amsterdam/registration/

Horticulture
©LAN Bogota

De landbouw afdeling van de Nederlandse Ambassade in Colombia (LAN Bogota), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO en N&S del Trópico hebben in 2019 een studie uitgevoerd met als resultaat twee rapporten: “Taste the Future - rapport: Het potentieel van voedingstuinbouw in Colombia” en “Taste the Future strategiedocument: Voedingstuinbouw in Colombia, positionering Nederlandse knowhow en technologie”.

Het eerste rapport geeft een weergave van de huidige en verwachte toekomstige ontwikkelingen in Colombia van de voedingstuinbouw. De uitdagingen waar deze sector voor staan is een toenemende stedelijke bevolking en het voldoen aan een toenemende vraag naar gezond én veilig voedsel. De productieve sector zal de productiviteit moeten verhogen door meer technologie toe te passen, in eerste instantie door opleiding en training van de producenten en technisch personeel maar ook door de voordelen van het toepassen van deze technologie in het veld te demonstreren.


Het tweede rapport geeft aanbevelingen voor de implementatie van de strategie voor de ontwikkeling van deze sectoren gericht op het dichten van de bestaande kloof tussen de Colombiaanse behoeften en de oplossingen die de Nederlandse tuinbouwsector kan bieden voor de uitdagingen waarvoor de Colombiaanse sector zich gesteld ziet.

Bij het nastreven van deze doelstellingen is LAN Bogota voornemens in korte tijd samen met nationale partijen rondetafel- en velddagen te organiseren waarin Colombiaanse producenten kunnen worden geïnformeerd over tuinbouwtechniek en andere technologische opties, en te ondersteunen bij het ontwikkelen van value chains om in de behoeften van het hogere segment van de markt te voorzien wat mede de positie op de binnenlandse markt en andere nabijgelegen
internationale markten versterkt.