Argentinië verlaagt zijn exportheffingen op sojaproducten

Argentinië leidt aan een groot tekort aan dollars. Om de instroom ervan te versnellen in onzekere tijden, kondigde de regering een tijdelijke verlaging van de exportheffingen op de export van sojabonen en hun derivaten aan voor 90 dagen. Deze zal de regering per maand, tot januari 2021, geleidelijk weer laten oplopen (zie verderop de cijfers). Het primaire doel van de maatregel is het verhogen van de deviezen in de agro-exportsector. Die was afgelopen week (jaar-op-jaar) met 14,6% teruggelopen, volgens de statistieken van de Kamer van de Olie-industrie (CIARA) en het Centrum van Graanexporteurs (CEC). Bijkomend doel is dat producenten de verkoop versnellen van de ongeveer 17 miljoen ton sojabonen, ter waarde van 6,2 miljard dollar, die ze nog steeds in hun silo's bewaren.

Biofuels

De regering voert de Differential Export Taxes (DETs) weer in, die de vorige regering af had geschaft. Dit betekent dat nu producten met een hogere toegevoegde waarde een lager exporttarief betalen, om te pogen de export van “gewoon” sojabonen een halt toe te roepen. Volgens nationale statistieken daalde het malen van oliehoudende zaden met 22% op jaarbasis, en hebben de verwerkende installaties van het grootste sojacomplex ter wereld een onbenutte capaciteit van bijna 50%.

- De uitvoerrechten op oliehoudende zaden zullen in oktober dalen van 33% naar 30%, maar zullen stijgen tot 31,5% in november, tot 32% in december en convergeren naar 33% in januari 2021.

- De exportbelasting op sojabonenderivaten, zoals olie of meel, die momenteel ook wordt belast tegen 33%, daalt deze maand naar 27% en stijgt tot 28% in november en 29% in december, met een convergentie naar de 30%. % in januari, drie procentpunten minder dan sojabonen.

- De belasting van biodiesel zal een vergelijkbaar traject volgen. Momenteel is het 30%, zal het in oktober dalen tot 26% en zal het beginnen met een stijging van één punt per maand tot 29,5% vanaf januari.

- Er zullen geen aanpassingen plaatsvinden in de exportheffingen voor andere landbouwproducten, zoals tarwe of maïs, die zullen worden voortgezet met aliquots van 12%.

Bovendien werd er een progressief compensatieprogramma aangekondigd voor kleine producenten van sojabonen in het hele land, met bedragen die omgekeerd evenredig zijn met hun concurrentievermogen en die volgens hun schatting in totaal ongeveer 11,55 miljard Argentijnse pesos zullen bedragen. Degenen die zich vestigen in de gebieden die het verst van de havens of van de beste klimaatzones liggen, zullen dus meer ondersteuning ontvangen.

De grote landbouworganisaties reageerden niet persé positief. “Een indirecte en tijdelijke intrekking van sommige punten van uitvoerbelasting lost geen enkele situatie op. In feite komt het alleen ten goede aan enkele actoren, die met name geen landbouwproducenten zijn. Strikt genomen zijn deze maatregelen meer gericht op een waardeoverdracht van producenten naar andere sectoren van de economie ", zeiden ze.

©BUE-LNV