Teelt en export van Mexicaanse avocado worden steeds belangrijker

Op 10 september 2020 werd door het Global Agricultural Information Network (GAIN) de meest recente editie van de “Mexico - avocado annual” gepubliceerd.

Mexico is ’s werelds grootste producent en exporteur van avocado’s. Voor zowel het volume als de exportwaarde naar de Verenigde Staten werden nieuwe records geboekt tussen juli 2019 en juni 2020.

Michoacán
Michoacán is verreweg de belangrijkste staat van Mexico op het gebied van avocadoproductie. 74 procent van de nationale productie kwam het afgelopen boekjaar uit Michoacán. Vergeleken met het voorgaande boekjaar was de productie 7 procent hoger. Michoacán is eveneens de enige Mexicaanse staat die fytosanitaire toegang heeft tot de Amerikaanse markt.

Andere deelstaten
In een aantal andere staten worden, weliswaar op minder grote schaal dan in Michoacán, eveneens avocado’s geteeld. De staten Jalisco en Estado de Mexico zijn respectievelijk verantwoordelijk voor 12 en 4 procent van de totale nationale productie. Aangezien de avocado’s uit deze staten geen toegang hebben tot de markt van de Verenigde Staten, worden deze op de nationale en andere exportmarkten verhandeld. Momenteel zijn voornamelijk de markten van Japan, Canada, Frankrijk en Spanje belangrijke exportmarkten voor avocado’s uit Jalisco.

avocado
Beeld: ©LANMexico

Volgens de Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, A.C. (APEAJAL) wordt in Jalisco inmiddels op 30.000 ha avocado geteeld (Michoacán: >165.000 ha). 12.000 ha van dit totaal in Jalisco betreft boomgaarden die vijf jaar oud of jonger zijn. Er wordt verwacht dat de opbrengsten en productiviteit in de komende jaren zullen toenemen.

Beeld: LANMexico

In Jalisco zijn momenteel ongeveer 3.100 producenten actief, en avocado’s worden, met kleinere volumes van maart tot mei, gedurende het hele jaar geoogst.

Vijfentachtig procent van de boomgaarden wordt geïrrigeerd met behulp van zowel druppelirrigatie als microsproeiers, en het grootste deel van de productie vindt plaats in boomgaarden met een oppervlakte van tenminste tien hectare.
 

50 procent van het totale beplante oppervlak is in handen van zo’n 15 tot 20 producenten. De boomdichtheid van de producenten uit Jalisco ligt tussen de 400 en 500 bomen per hectare en men past precisielandbouw toe door gebruik te maken van o.a. drones.

Nederland
Voor wat betreft de handel van Mexicaanse landbouwproducten met Nederland is de avocado het belangrijkste exportproduct. Uit het gepubliceerde rapport blijkt eveneens dat Nederland na de Verenigde Staten, Canada, Japan, en Spanje de 5e exportbestemming is van Mexicaanse avocado’s.

De populariteit van avocado op de Europese markt neemt nog steeds toe. Wist u dat Nederland, hoewel er geen avocado’s worden geteeld, behoort tot de belangrijkste avocado exporterende landen ter wereld? Een groot deel van de door Nederland, uit verschillende landen, geïmporteerde avocado’s wordt geëxporteerd.

Links
Het volledige GAIN rapport is hier te lezen.

Voor meer informatie over Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, A.C. (APEAJAL): https://www.apeajal.mx/