Wateropgaven in de Mekongdelta: kansen en bedreigingen

De OESO heeft een diepgaande studie verricht naar de waterinfrastructuur van de landen van de Mekongdelta. Het waterbeheer van de Mekong is van eminent belang voor de regio: goed beheer is belangrijk voor de sociaal-economische ontwikkeling, slecht beheer kan natuurrampen veroorzaken.

De wateropgaven worden getoetst aan ervaringen van OECD-landen op watergebied. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan, waaronder nieuwe financieringsinstrumenten waarbij gebruik gemaakt wordt van digital tools als Fintech en blockchain.

Voor meer informatie en het downloaden van het volledige Engelstalige rapport "Innovation for Water Infrastructure Development in the Mekong Region", zie onderstaande link:

https://www.oecd-ilibrary.org/development/innovation-for-water-infrastructure-development-in-the-mekong-region_167498ea-en

©OECD