OESO-FAO Raming landbouwmarkten 2020-2029

De OESO en de FAO hebben de zogeheten 'Agricultural Outlook 2020-2029' gepubliceerd. Het is een raming hoe de landbouwmarkten zich in het komende decennium gaan ontwikkelen, gebaseerd op modelberekeningen en input van experts.

De COVID-19 pandemie is een donkere wolk boven de tot voor kort ontspannen wereldmarkt voor grondstoffen/voedsel. De productiegroei (m.n. productiviteit) houdt de groeiende vraag (bevolking toename/verschuivingen consumptie) goed bij, met een gematigd en redelijk stabiel prijsniveau tot gevolg. De eerste schok van de pandemie is door de markt redelijk goed opgevangen. De mondiale gezondheidscrisis heeft vooralsnog niet geleid tot voedselcrisis, maar het is wel spannend geweest en de huidige rust is schijn.

De huidige pandemie zet op verschillende onderdelen de internationale voedselketen op spanning: wegvallen van arbeid, grensbelemmeringen en logistiek, wijzigen van consumptiepatronen en effecten inkomensval producenten in met name ontwikkelingslanden.

Voedselzekerheid
Oogst van soja