JAS logo vanaf 16 juli verplicht voor biologische dierlijke producten

Het Japanse landbouwministerie MAFF heeft bekend gemaakt dat per 16 juli 2020 alle organic uitingen in Japan op verwerkte dierlijke producten voorzien moeten zijn van het eigen JAS-logo. Dat geldt ook voor verwerkt voedsel dat voor 95% uit dierlijke grondstoffen bestaat. Nieuwe regels hebben betrekking op biologische kaas, vlees, eieren, maar zo mogelijk ook koekjes en chocolade. Omdat er tussen de EU en Japan nog geen afspraken zijn over equivalentie ten aanzien van dierlijke producten, moeten geïmporteerde producten aan de JAS-normen voldoen.

Hoewel het EPA-vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan vorig jaar februari in werking is getreden, bestaat er momenteel geen equivalentie voor biologische dierlijke producten. USA, Canada, Switzerland, en Australië hebben dat wel. De bestaande regelingen hebben alleen betrekking op biologische producten op plantaardige basis.

Biologische dierlijke producten uit de EU mogen alleen het JAS-logo (Organic JAS) dragen als ze zijn vervaardigd door producenten die zijn gecertificeerd door de controle instanties die zijn geregistreerd bij het Japanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF). In Nederland is Control Union in Zwolle gecertificeerd om alleen voor plantaardige producten aan Nederlandse bedrijven het JAS-logo te verstrekken. Voor dierlijke producten zijn zij niet bevoegd. Andere Europese controle organisaties op de lijst (List of accredited certification bodies (domestic) List of accredited certification bodies (overseas)) hebben deze mogelijkheid wel.

Voor meer informatie over de veranderingen, zie onderstaande MAFF-documenten

Upcoming change (Organic JAS Labeling)
Brochure published by MAFF

LAN-team Tokyo
Twitter: @agritokio
Email:
TOK-LNV@minbuza.nl

Organic products in Japan

Organic livestock products sold at Bio c'Bon Azabujuban store in Tokyo.

Bio c'Bon organic supermarket chain sells a variety of organic products.

Bio c'Bon organic supermarket chain sells a variety of organic products.