Export varkensvlees en melkpoeder naar China stijgt fors

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. De export van varkensvlees is verdubbeld. Ook de uitvoer van babymelkpoeder is fors toegenomen. Dat meldt het CBS.

Vorig jaar exporteerde Nederland voor 9,8 miljard euro goederen van Nederlandse makelij naar China. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over de goederenhandel en de nieuwe Internationaliseringsmonitor waarin de handelsrelatie met China centraal staat.

Coronacrisis

De totale exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij daalde in de eerste vier maanden van 2020 met 8 procent. Dit komt, naast de coronacrisis, vooral doordat deze sterk te lijden had onder fors lagere prijzen van olie en gas. In het Chinese exportpakket speelt olie en gas nauwelijks een rol. Mede hierdoor kon het belang van China in de totale export van Nederlandse makelij toenemen.

In 2010 was het Chinese aandeel van Nederlandse producten in het exportpakket nog 1,8 procent. In 2019 is dit 3,4 procent. In de vier maanden van dit jaar groeide het Chinese belang verder tot 4 procent. Door deze ontwikkelingen kon China ten koste van Italië in rangorde een plaats opklimmen tot de zesde exportbestemming van in Nederland geproduceerde goederen.

Lees verder onder grafiek

Export naar China
Beeld: CBS

Export Nederlands varkensvlees

In de periode januari-april 2020 groeide de export van in Nederland geproduceerde machines naar China met 242 miljoen euro (+28 procent) tot ruim 1,1 miljard euro. De export van babymelkpoeder nam flink toe, van €414 miljoen naar €486 miljoen. De export van varkensvlees verdubbelde ruim tot 334 miljoen euro. Deze toename hangt samen met het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in Azië in 2019. Hierdoor zakte in China de binnenlandse productie in en steeg de vraag naar buitenlands varkensvlees.

Landbouwraad Henk Stigter, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Peking, spreekt over indrukwekkende exportcijfers. “Maar het is de vraag of dit zo blijft. Wat betreft de export van varkensvlees verwacht ik een geleidelijke afname naar het oude niveau. De sector is zich daarvan bewust.”

Uitvoer EU-27

Inclusief wederuitvoer en doorvoer exporteerden de 27 lidstaten van de Europese Unie in 2019 voor bijna 200 miljard euro goederen naar China. De drie belangrijkste exportlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland namen vorig jaar twee derde deel van de EU-27 export naar China voor hun rekening. In de eerste vier maanden van 2020 was de export van de EU-27 naar China ruim 60 miljard euro. Dat is 6 procent minder dan wat de EU-27 een jaar eerder exporteerde. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door Duitsland, Frankrijk en Italië. Door de Nederlandse exportgroei en de terugval van de Franse export naar China is ons land inmiddels na Duitsland de tweede belangrijkste goederenleverancier in de EU-27.