Nederlandse bedrijven stimuleren aardbeienteelt in Oekraïne

Een coöperatie van 40 kleine en middelgrote bessen- en aardbeientelers in West- Oekraïne is bezig om de teelt te professionaliseren en uit te breiden. Hierbij krijgen de telers ondersteuning van Nederlandse bedrijven. Bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid hebben daarbij extra aandacht.

De nog jonge coöperatie Jagidny Raj (´bessenparadijs´) verenigt ongeveer 40 kleine en middelgrote bessentelers in de regio Dunaivtsi in het westen van Oekraïne. Zij telen nu vooral frambozen in open teelt op doek, maar zijn erg geïnteresseerd in de aardbeienteelt. Vorig jaar ging de coöperatie een samenwerking aan met de Continental Farmers Groep (CFG), een groot Oekraïens landbouwbedrijf dat heeft betaald voor een machine om bedden voor aardbeien aan te leggen en voor uitgangsmateriaal. Dit om de teelt van aardbeien te kunnen opschalen. CFG gaat ook investeren in de bouw van vriescellen om product te kunnen invriezen en opslaan. CFG gaat de producten vervolgens afnemen. De afzet zal voornamelijk naar Polen gaan.

Lees verder onder foto

Teelt van aardbeien
Teelt van aardbeien

Inmiddels zijn ook diverse Nederlandse agro-bedrijven betrokken bij de coöperatie. Zo leveren Podillya-Plant en Dekoplant via joint ventures uitgangsmateriaal, net als de Nederlandse fruitveredelaar Fresh Forward BV. De Oekraïense vertegenwoordiger van Fresh Forward, Anton Dovganuk, heeft een centrale rol in de ondersteuning.

Ondersteuning van Nederland

Nederland raakte betrokken bij Jagidny Raj doordat de Nederlandse ambassade vorig jaar het Oekraïense Incredible Villages-project ondersteunde. Het doel van dit project is om de samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven en lokale zelfbestuursorganisaties in Oekraïense dorpen te bevorderen. Doel daarvan is om zo de ontwikkeling van plattelandsgebieden en gemeenschappen te ondersteunen, het leven op het platteland te promoten en het historische en culturele erfgoed van het Oekraïense dorpen weer beleefbaar te maken. Dit alles moet ook een stimulans zijn voor het agro-toerisme in Oekraïne, al wordt dat nu door de coronapandemie doorkruist.

Voor Incredible Villages konden in 2019 tien dorpen plannen maken. De winnaar kreeg van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade 600 bomen en struiken cadeau om een groen lint aan te leggen. Winnaar was het dorp Lysets in de regio Dunaivtsi waar de coöperatie is gevestigd. Vorig jaar oktober werden de bomen en struiken van de Nederlandse sierboomkwekerij Kornelis geplant rond de waterval Burbun, een toeristische trekpleister.

Lees verder onder foto

Controle van planten, Sonata
Controle van planten, Sonata

Toegang tot technologie

Door de samenwerking met Nederlandse telers van uitgangsmateriaal kan de coöperatie nu beschikken over voldoende en kwalitatief goede aardbeienplanten. Van minstens zo groot belang is de rol van het Nederlandse AgroCares dat monitoringtools en apps levert voor bodemanalyses. Het bedrijf heeft in februari bodemmonsters genomen op de percelen van Jagidny Raj. “We weten nu wat daar de bodemstatus is en welke bemesting nodig is om tot een optimale teelt te komen”, vertelt Victoriia Sakun, international businessmanager van AgroCares en oorspronkelijk afkomstig uit Oekraïne.

Een deel van de bij de coöperatie aangesloten bedrijven betreft traditionele, kleinschalige boeren. “Die hebben vaak weinig toegang tot moderne technologie. Door de samenwerking kunnen wij hen dat nu bieden. En ze leren ook het belang zien van goede bodemgezondheid.”

AgroCares is betrokken bij de oprichting van een Oekraïens platform voor bodemgezondheid. “We zijn actief in verschillende projecten, Jagidny Raj is er één van. Met een commerciële partij zijn we bezig demovelden in te richten als showcase voor de bodemanalysetechniek.”

Lees verder onder foto

Nemen van bodemmonster
Nemen van bodemmonster

Bodem is partner van boer

Ook Dovganuk noemt de bodem de belangrijkste partner van de boer. Uit de grondanalyses van AgroCares is gebleken dat het land van de coöperatieleden heel acceptabel is voor de teelt van bessen en aardbeien. De bodemstructuur is goed voor de teelt van zowel frambozen als aardbeien. Alleen voor aardbeienteelt is meer aandacht nodig voor voorbereiding en bescherming. “Het is belangrijk dat de boer er zoveel mogelijk van afweet. Een goede grondanalyse helpt om de ​​juiste hoeveelheid meststoffen toe te voegen om te voldoen aan de behoefte van het gewas. En om te profiteren van de voedingsstoffen die in de grond aanwezig zijn. Een goed bemestingsprogramma resulteert in een gewas van hoge kwaliteit, verlaagt de productiekosten en brengt de hoeveelheid macro-elementen in de bodem in evenwicht. Voor duurzaam boerderijbeheer is het belangrijk om regelmatig grondanalyses te maken. We hopen dat nu telkens aan het einde van het groeiseizoen te laten doen.”

Melkvee

Een volgende stap is dat wordt onderzocht of de melkveesector in de regio Dunaivtsi een nieuwe impuls kan krijgen. “Die sector is langzaamaan verdwenen, maar kan weer nieuwe werkgelegenheid betekenen. Bovendien is koemest zeer geschikt voor de teelt van bessen en aardbeien”, vertelt Dovganuk.