VK publiceert tarieven voor import buiten handelsakkoorden

De Britse regering heeft het nieuwe UK Global Tariff (UKGT) gepubliceerd: de importtarieven die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te heffen na het aflopen van de Brexit-transitieperiode, als het land geen deel meer uitmaakt van de EU-douane-unie. Die transitieperiode wil het VK nog altijd niet verlengen en daarom wordt als ingangstermijn van het UKGT 1 januari 2021 gecommuniceerd.

Shipping containers

De tarieven onder het UKGT zullen dezelfde zijn voor producten afkomstig uit alle landen die lid zijn van de WTO (Most Favoured Nation-principe) maar zijn ondergeschikt aan afspraken in handelsakkoorden. Ze gaan voor de EU dan ook alleen gelden als er geen akkoord met het VK is op het moment dat de Brexit-transitieperiode afloopt.

De regering wil met het UKGT vooral een simpeler regime bieden dan het gemeenschappelijke buitentarief van de EU. Dat uit zich in afrondingen naar beneden (soms ook meer dan een procentpunt), het verdwijnen van tarieven van onder de 2 procent (“nuisance tariffs”) en het terugdringen van het aantal variaties binnen productcategorieën. De algemene intentie is om handel vrijer te maken (nultarief voor 60 procent van de handel), maar op voor het VK belangrijke agrarische producten worden tarieven op of rond het huidige EU-niveau gehouden, ter bescherming van de eigen sector. Opvallend zijn nultarieven voor boomkwekerijproducten en een aantal ingrediënten als bakpoeder en gist.

Met behulp van een zoekmachine (zie link onderaan deze pagina) zijn alle individuele tarieven terug te vinden. Zoekresultaten vermelden bij elke productcode wat de verandering is: no change, simplified, currency conversion of liberalised.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er nog wijzigingen zullen worden aangebracht. Het besluit is voorafgegaan door een uitgebreide consultatie. Een eerdere versie in de aanloop naar een mogelijke no-deal-Brexit werd zwaar bekritiseerd door de Britse land- en tuinbouw en daar heeft de regering deze keer duidelijk naar geluisterd.

Stakeholders in de Britse agrifoodsector tonen zich in eerste reacties tevreden met de wijzigingen ten opzichte van de versie van maart 2019, maar nemen de tijd voor nadere bestudering en wijzen direct ook op het alles overstijgende belang van de totstandkoming van een vrijhandelsakkoord tussen EU en VK. De National Farmers’ Union bepleit opnieuw dat vastgelegd moet worden dat geïmporteerde producten aan dezelfde standaarden voldoen als wettelijk verplicht voor binnenlandse productie.