Bulgaarse werknemers in landbouw en voedingsindustrie als 'kritische werknemers' aanmerken

Bijna alle brancheorganisaties in de landbouw, veeteelt, voedselverwerking en -productie eisen een specifieke quarantaineregeling.

Betty from The Wild Farm in Rhodope Mountains, Bulgaria

Werknemers in de landbouw en de voedingsindustrie dienen als 'kritische arbeiders' te worden aangemerkt. Dit wordt door bijna alle brancheorganisaties uit de landbouw, veeteelt, voedselverwerking en -productie geëist in een gezamenlijk beroep op de Bulgaarse regering.

De organisaties die in het “Landelijk Landbouwforum - GLB na 2020” zijn verenigd, staan ​​op de invoering van een "specifieke quarantaineregeling" voor werknemers in deze sectoren. Onder "kritische arbeiders" wordt verstaan iedereen die zich bezighoudt met en betrokken is bij de primaire landbouwproductie, de verwerking ervan en de voedselproductie. Eind maart publiceerde de Europese Commissie praktische richtlijnen voor het vrije verkeer van kritische werknemers, waaronder degenen die in de landbouw- en voedingssector werken, samen met gezondheidswerkers, kinder- en ouderenzorgmedewerkers, brandweerlieden en politie, transportmedewerkers enz.

'Specifieke quarantaineregeling' nodig

Het opleggen van een "specifieke quarantaineregeling" betekent de in quarantaine geplaatste werknemers toe te staan via een strikt door de werkgever gedefinieerde route naar hun werkplek te reizen, met georganiseerd zakelijk vervoer. Daarbij dienen ze onder toezicht de regels voor persoonlijke desinfectie toe te passen die zijn goedgekeurd door een leidinggevende, binnen de reguliere werktijden te werken, waarna ze via de bepaalde route en met het georganiseerde zakelijke vervoer naar hun aangegeven actueel woonadres terug moeten keren,  zo staat in het verzoek van bijna 40 brancheorganisaties.

Met de huidige 14-daagse quarantaineregeling voor elke contactpersoon van een met COVID-19 besmette persoon, zullen zeer binnenkort hele ondernemingen betrapt raken in omstandigheden waarin, omwille van slechts één persoon, alle werknemers in quarantaine moeten worden geplaatst en de boerderijen, werkplaatsen en kassen moeten stoppen met werken. Deze situatie is niet alleen schadelijk voor de betrokken boerderij, de werknemers en de voedselzekerheid, maar zou ook tal van andere problemen veroorzaken.

Het is absoluut onmogelijk om het productieproces in de landbouwbedrijven  te stoppen. Iedereen weet dat als een boerderij zonder personeel komt te zitten, zelfs voor één dag alleen, de dieren op de boerderij gedoemd zijn te lijden en te sterven. Bij de productie van groenten en fruit in de kassen, die ook het hele jaar door werken, komt het stilleggen en van het werk neer op verlies van oogst, arbeid en inkomen. Een groot deel van de landarbeiders zijn mensen met specifieke kwalificaties, opleiding en vaardigheden, en hen aantrekken en behouden in de sector is buitengewoon moeilijk en duur. In het praktijk, is hun vervanging door mensen uit andere sectoren die momenteel werkloos zijn, een proces dat tijd en investeringen zou kosten om hen te werven, op te leiden en bij het productieproces te introduceren. In de huidige dynamiek herkennen wij dat niet als een geschikte maatregel.

De invoering van een "specifieke quarantaineregeling" is ook nodig voor boeren in de groenten- en fruit sector, vooral vlak voor de vroege oogstcampagne. De sector is voor het oogsten voornamelijk afhankelijk van seizoensarbeid, en arbeidskracht wordt met veel moeite aangeworven door de lokale bevolking te betrekken en georganiseerde groepen uit andere delen van het land aan te trekkenen. Boeren voorzien voor dit doel in alle noodzakelijke levensomstandigheden voor de arbeiders - accommodatie in privéwoningen in dorpen / steden, in hostels, georganiseerd transport van en naar de tuinen, enz.

Bron: Agrozona.bg