Impressie 2020 Jaarvergadering American Farm Bureau Federation

17 - 21 januari, Austin, Texas. Op zondagochtend 19 januari jl. is de jaarlijkse Conventie van de American Farm Bureau Federation officieel geopend met gebed en het zingen van het volkslied. In het gebed en in de hele openingsceremonie is Bonnie Duvall, de partner van de Voorzitter van het American Farmbureau, Zippy Duvall herdacht, die zaterdagavond is overleden na een langdurige ziekte. 

Vice-President Scott Vander Wal kondigde met trots aan dat President Trump voor de derde keer zou spreken op de jaarvergadering en ging ook kort in op de positieve ontwikkelingen. Hij wees daarbij op het USMCA-akkoord, het handelsresultaat met Japan en het recent overeengekomen akkoord met China:

Ag has been a priority in all these trade talks thanks to the Trump administration and Secretary of Agriculture Perdue works always for us”. 

Wijzigingen wetgeving

Er werden ook positieve woorden uitgesproken over het vervangen van de volgens veel boeren te ver gaande “Waters of the USA” federale regelgeving. De Environmental Protection Agency (EPA) zal op korte termijn een meer op “common sense” gebaseerde en minder vergaande regelgeving publiceren. Ook de aanpassingen in de “Endangered Species Act” zijn in positieve zin genoemd:  

“Some have you believe that  keeping farms economically alive and live up to environmental rules will go together but we have proved that not to be true”, aldus Vander Wal.

Ook de Commissioner voor Landbouw van Texas, Sid Miller verwelkomde het American Farm Bureau en al de boeren van harte in Austin, Texas. 

Hij wees op de grote rol die de cattle-ranchers en katoenproducenten spelen in de economie en cultuur van de staat Texas. “Als er een keten van hamburgers afkomstig uit Texas zou worden gemaakt dan zou die de hele aarde omspannen”. 

Hij was zeer tevreden over het UMSCA en de recente deal met China. En veel van die deals zijn het gevolg van de effectieve lobby door het American Farmbureau. Hij sloot af met het onderstrepen van  het belang van landbouw voor iedereen 

“Without Agriculture you would be hungry, naked and sober!”

Speech President Trump

Zoals toegezegd heeft President Trump voor het derde achtereenvolgende jaar de Conventie van het American Farm Bureau toegesproken. Dat gebeurde op zondagmiddag 19 januari tegen 17.15 uur nadat aanzienlijke maar goed georganiseerde veiligheidscontroles werden gehouden.

President Trump werd geïntroduceerd door Secretary of Agriculture, Sonny Perdue die daarbij de woorden uitsprak onder You stood with President Trump and he stood with you“, waarbij hij in het bijzonder verwees naar het vertrouwen dat de Amerikaanse boeren naar zijn zeggen steeds hebben uitgesproken ten aanzien van de pogingen van de President om een einde te maken aan de onterecht geachte handelspraktijken van China en aan het belang dat de President hecht aan de boeren en ranchers van Amerika.

President Trump ging in zijn bijna een uur durende speech vooral in op de grote successen die er geboekt zijn op handelsgebied waarbij hij verwees naar het akkoord met Japan, op het USMCA en het recent onderhandelde akkoord met China.

Ten aanzien van het UMSCA merkte hij op dat eerder niemand geloofde dat hij een nieuw NAFTA akkoord zou kunnen afdwingen - “maar het was gelukt en nu zou Canada toch echt meer toegang moeten geven op het gebied van zuivel, zou de export van pluimvee met 50% toenemen en zou de export van eieren naar Canada en Mexico sky-rocket high worden met een toename van wel 500% en misschien zelfs wel 1000%.”

En met China is nu ook een akkoord overeengekomen waarmee China heeft beloofd grote hoeveelheden landbouwproducten van Amerikaanse boeren te kopen. Daarmee zal het inkomen van de boeren onder zijn regering toenemen en staan er nog meer goede dingen te gebeuren -  “Your perserverance made it possible and China respects us now“ aldus de President die daarbij meerdere keren zijn dank uitsprak richting zijn gehoor.

Ook ging de President in op de aanpassingen en het terugdraaien van federale regelgeving op het gebied van waterbeheer - het gaat hier om zaken die tot de bevoegdheid van staten behoren waar de federale overheid buiten moet blijven.

Voorts wees hij op de acties die worden ondernomen door zijn administratie om breedband juist ook in de rurale gebieden van Amerika te brengen: “Amerika is altijd een land van boeren geweest en boeren zijn de vertegenwoordigers van Amerikaanse waarden als hard werken, familiewaarden, geloof en respect voor de vlag”.

Deze laatste woorden zorgden ervoor dat vanuit de zaal de woorden “USA, USA, USA“ werden gescandeerd waarna de President het podium verliet en de zaal, nadat toestemming daarvoor van de veiligheidsfunctionarissen werd verleend, door allen rustig is verlaten.

EU paviljoen

Op de beurs was ook een EU-paviljoen ingericht waar leden van de EU-delegatie en van een aantal EU-Lidstaten (D, ES FR, HU, IRL, NL) in gesprek gingen met bezoekers. Het paviljoen presenteerde doorlopend leuke filmpjes over de EU, het landbouwbeleid en de producten uit de verschillende EU-lidstaten. 

Hoewel de President in zijn speech opnieuw wees op zijn beeld van de EU: “Europe has had tremendous barriers to us doing business with them. All those barriers are coming down.  They have to come down.  If they don’t come down, we’re going to have to do things that are very bad for them”  is het EU paviljoen bezocht door de Amerikaanse Minister van Landbouw Sonny Perdue, de vertegenwoordigers van het American Farm Bureau, van de Staat Texas, lobbyisten en boeren en ranchers en vonden er veel positieve gesprekken plaats. Boeren bleken geïnteresseerd te horen dat EU-boeren veelal dezelfde uitdagingen hebben als zijzelf en erkennen dat ook Amerikaanse boeren steeds meer te maken krijgen met zaken als “consumer concerns als dierenwelzijn, carbon footprint en antibioticagebruik.

Auteur: Marianne Vaes, landbouwraad

Nederlandse Ambassade Washington