Trouw Nutrition Brazilië krijgt keurmerk uitgereikt voor Integriteit

De Braziliaanse minister voor landbouw, veeteelt en voedselvoorziening Tereza Cristina reikte onlangs het keurmerk "More Integrity" (Mais Integridade) uit onder bedrijven die het afgelopen jaar uitblonken in het uitdragen van Integriteit, m.n. vanuit het perspectief van sociale verantwoordelijkheid, duurzaamheid, ethiek en inzet in het remmen van fraude, omkoping en corruptie.

Mais Integridade
Beeld: MAPA

Dit jaar werden er 16 organisaties uitgekozen, waaronder Trouw Nutrition Brazilië, een onderdeel van het in Amersfoort gevestigde Nutreco. Winnende bedrijven mogen het keurmerk More Integrity gebruiken in producten, commerciële sites, advertenties en publicaties.

De minister wees erop dat de markt in toenemende mate vraagt om agribusiness afgestemd op goede integriteitspraktijken. "Vooral op dit moment dat Brazilië markten opent in het buitenland. We zijn ervan overtuigd dat het promoten van integriteitsacties, zoals het meer integriteitszegel, een verschil kan zijn voor de toekomst van het land", zei Tereza Cristina. De president van het parlementaire front voor de landbouw, afgevaardigde Alceu Moreira (MDB-RS), zei dat het land "het nationale integriteitscontract ondergaat".

Voor de CEO van Trouw Nutrition Brazilië, Stefan Mihailov, maakt het keurmerk een verschil in de zakenwereld. "Het voegt veel toe om het keurmerk te gebruiken en om tem aanzien van de hele markt uit te dragen wat we doen, en dat het als voorbeeld voor andere bedrijven kan dienen", zei hij.

Om het zegel te ontvangen, moet het betreffend bedrijf of coöperatie o.a. bewijzen dat het een goede landbouwpraktijken hanteert, een nalevingsprogramma en een ethische gedragscode invoert, effectieve klachtenkanalen bezit, dat ze acties ondernemen gericht op sociale- en ecologische verantwoordelijkheid, dat ze trainingen geven om de eigen organisatiecultuur te verbeteren en dat ze aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN doldoen.