Wijziging Oekraïne-verdrag over pluimveevlees

Het Europees Parlement is akkoord met een wijziging in het handelsverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Hiermee is een maas in de wet gedicht, waardoor veel pluimveevlees heffingsvrij de EU binnenkwam. Het importquotum is verhoogd. Het parlement in Oekraïne moet de aanpassing van het verdrag nog goedkeuren.

De invoer van kippenborst uit Oekraïne naar de EU steeg van 3.700 ton in 2016 naar 55.000 ton in 2018. Dat kwam vooral omdat een grote pluimveeslachterij gebruik wist te maken van een regel in het verdrag waardoor het bedrijf belastingvrij pluimveevlees naar de EU kon exporteren.

Tot nu toe lag het quotum voor heffingsvrije export van pluimveevlees op 20.000 ton. Kipfilet met een stukje vleugel kon echter onbeperkt en heffingsvrij de grens over. Het Oekraïense bedrijf gebruikte de regel in het verdrag door het kippenvlees op een speciale manier te versnijden.

Kritiek in Europese pluimveehouderij

Hierdoor is veel meer pluimveevlees uit Oekraïne op de EU-markt afgezet dan de bedoeling was. Vleeskuikenhouders uit de EU-lidstaten voelden zich hierdoor zwaar benadeeld. De kritiek uit de sector, ook uit Nederland, heeft uiteindelijk geleid tot het recente besluit van het Europese Parlement. Een grote meerderheid stemde voor aanpassing van het verdrag.

Tegelijkertijd is het parlement akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om het plafond voor de tariefvrije import van kipfilet met of zonder vleugel te verhogen van 20.000 naar 70.000 ton. Op deze verruiming reageert de pluimveesector teleurgesteld, vooral omdat de welzijns- en milieueisen in Oekraïne lager zijn dan in EU. Volgens de sector is sprake van oneerlijke concurrentie.

Reinoud Nuijten
Reinoud Nuijten

Aanscherping regels

Landbouwraad Reinoud Nuijten, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Kiev, kan zich de kritiek in de EU-lidstaten op de huidige regelgeving in de veehouderij in Oekraïne goed voorstellen. “Maar de aanscherping komt wel op gang. Over de gelijkschakeling van de dierwelzijn- en milieueisen zijn in het verdrag harde afspraken gemaakt.”

Overgangsperiode

Rond 2025 moet de regelgeving in Oekraïne gelijk zijn met die in de EU. Nuijten: “Dat lijkt een lange overgangsperiode, maar betekent voor het bedrijfsleven hier wel een enorme opgave. Dit gaat echt pijn doen, zeker voor bedrijven die niet gericht zijn op export naar de Europese Unie. Deze bedrijven moeten wel aan de welzijns- en milieuregels van de unie gaan voldoen, maar profiteren niet van de verruiming van de exportmarkt.”

Debat over associatieverdrag

In Oekraïne zijn recent een nieuwe regering en een nieuw parlement aangetreden. Dit leidt tot politiek debat over de afspraken die het land eerder heeft gemaakt met de EU en die zijn vastgelegd in het associatieverdrag. Nuijten: “Er zijn wel quota vastgesteld voor de export van Oekraïne naar de EU, maar niet andersom. De huidige regering zou het liefst heronderhandelingen starten. De Europese Commissie wil dat overigens niet. Vanuit de EU gezien is de aanpassing van het verdrag rond de export van pluimveevlees een uitzondering.”