Verkiezingen in Polen: wensen van de landbouwsector

Een stabiele en betrouwbare wetgeving, geen onverwachte veranderingen, extra aandacht voor productie kosten en promotie campagnes zijn de belangrijkste wensen van alle sectoren voor de toekomstige regering. Daarmee wijkt de Poolse landbouwsector niet af van de landbouwsectoren in andere landen, zoals Nederland. Maar waar zitten de pijnpunten nu precies in Polen? Een kort overzicht.

©Murawska

Plantaardige productie

Hoewel het Russische embargo al in 2014 geïntroduceerd werd, noemen veel Poolse appel producenten dit punt nog steeds als een hoofdprobleem voor de prijzen en vraag in de markt. Politieke inzet voor afschaffing van het embargo en vervolgens vrijhandel met Rusland zijn de grootste verwachtingen van de fruitindustrie aan de Poolse politici voor de komende verkiezingen in Polen.

Producenten van zwarte bessen en andere zacht fruit (behalve blauwe bessen producenten) klagen over de slechte vraag in de markt en lage inkoop prijzen. De oorzaak hiervan is een te grote nationale productie dat uiteindelijk niet helemaal verwerkt kan worden (door te weinig vraag van de verwerkingsindustrie) en de te grote concurrentie van de producten uit andere landen (Servië en Oekraïne zijn de leidende concurrenten).

Wat alle producenten raakt, zijn hoge arbeidskosten en een gebrek aan goede medewerkers. Graag zouden producenten duidelijke regels en vereenvoudigingen zien voor seizoenmedewerkers, die cruciaal zijn in deze branche.

Ook fruitverwerkers pleiten voor veranderingen: al jaren vragen ze naar grote aantallen van een homogeen product, wat in de Poolse productie omstandigheden niet makkelijk is door de vele producenten met een kleinschalige productie. Ze klagen dat het ministerie van landbouw alleen voor de boeren zorgt en dat de verwerkers geen goede vertegenwoordiging bij het ministerie hebben. Poolse verwerkers zijn van mening dat de regering naar de hele voedsel keten moet kijken. Er zijn oplossingen nodig die de samenwerking tussen ketens steunen. Deze aanpassingen moeten ook rekening houden met diverse kosten in de verwerkingsindustrie zoals media, personeel en productie. Daarom moeten de veranderingen goed gecheckt en beoordeeld worden (het liefst door onafhankelijke experts) zodat de mogelijke gevolgen hiervan bekend zijn, nog voor de feitelijke implementatie. De rol van publieke consultaties speelt hierin een cruciale rol.

Daarnaast spelen ook de zogenaamde leveringscontracten een grote rol in de fruitsector. Veel producenten maar ook de verwerkingsindustrie zijn niet blij met deze overeenkomsten. Producenten klagen dat ze het contract vlak voor de inkoop krijgen met de dagprijs erop, verwerkers zien het daarentegen gewoon als middel om de positie van de boer te versterken zonder oog voor de hele keten. 

Dierlijke productie

Sinds 2014 vecht Polen tegen Afrikaanse Varkenspest (ASF). Het gevolg van ASF is dat de Poolse varkens producenten niet meer mogen exporteren naar China en andere Aziatische landen. De laatste jaren gaven weinig hoop voor een verandering van deze situatie. De sector wil dat alle mogelijke maatregelen genomen worden, inclusief de jacht op wilde zwijnen om de ziekte te bestrijden. Daarnaast wil de sector een schadevergoeding, niet alleen voor de producenten maar ook voor verwerkers, die op eigen kosten partijen vlees terug moeten keren uit de markt indien ASF later in het vlees wordt ontdekt. Een ander belangrijk punt zijn de nieuwe werkplekken voor de dierenartsen die zich vooral met dit probleem bezig zouden moeten houden.

De Poolse pluimvee productie is sinds enkele jaren het hoogste in de EU. Om op het podium te kunnen blijven, moeten de Poolse producenten zich verder doorgaan en investeren in de nieuwe technologie. Daarvoor is een goede en stabiele wetgeving nodig en daarnaast ook promotie campagnes in het buitenland om nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen.

De Poolse melksector ondergaat voortdurend prijsveranderingen. De sector vraagt naar prijsstabilisatie in de vorm van inkoop van het melk overschot. Daarnaast klagen Poolse melk producenten vooral over een overheersing van handelsketens die de prijzen van de producenten willen dicteren. De hele zuivel branche zou een grote nationale campagne verwelkomen die de consumptie van zuivel producten zou promoten.