Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen toont vooruitstrevende projecten

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft samen met bijna 20 bedrijven de brochure 'Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en SDG's: voorbeelden uit de praktijk' uitgegeven. De publicatie laat een aantal vooruitstrevende projecten zien. Dit zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe de Topsector T&U als geheel een grote impact heeft op het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De Sustainable Development Goals (SDG’s) gelden als dé wereldwijde duurzaamheidagenda en zijn de 17 doelen om van de wereld in 2030 ‘een betere plek’ te maken. Ook het nationale missiegedreven innovatiebeleid, waar in de tuinbouwsector met name het thema ‘Landbouw, water, voedsel’ een belangrijke rol speelt, sluit naadloos aan bij de SDG’s. Bij elk van de 17 SDG’s is wel een project, proces of product te noemen waarop de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) de positieve impact kan vergroten of juist de negatieve impact kan verminderen.

Brochure

De nieuwe verschenen publicatie laat een aantal vooruitstrevende projecten zien. Dit zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe de Topsector T&U als geheel een grote impact heeft op het realiseren van de SDG’s. De topsector wil met deze publicatie laten zien waar ze staat, maar wil zichzelf ook een spiegel voorhouden en andere bedrijven en sectoren inspireren om werk te maken van de SDG’s.

De brochure is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Meer informatie en downloaden brochures

SDG