Nebraska: "Cornhusker State" in de VS

Op uitnodiging van het Department of Agriculturevan Nebraska heeft landbouwraad Marianne Vaes een bezoek gebracht aan de Husker Harvest Days in Grand Island, Nebraska. De Husker Harvest days is een grote openluchtshow waar veel bedrijven en organisaties in de landbouwsector aanwezig zijn en waar veel boeren en andere betrokken partijen elkaar ontmoeten. Dit jaar heeft het departement nadrukkelijk vertegenwoordigers van andere landen waaronder Nederland uitgenodigd. Naast deelname aan de show zijn ook een aantal bedrijven bezocht, waaronder Veramaris en Corbion in Blair.

Omega-3 olie

Nebraska is een staat waar vooral veel mais, sojabonen en extensieve veehouderij plaatsvindt. De bedrijven Veramaris en Corbion liggen niet voor niets op de Cargill-campus van Blair. Veramaris, een joint-venture tussen DSM en Evonix gebruikt naast algen de mais dextrose als grondstof in het fermentatieproces van de Omega-3 olie die het produceert. Deze Omega-3 olie wordt gebruikt als vervanger voor vismeel in de aquacultuur. Momenteel is met name Noorwegen afnemer van dit innovatieve product. Gekeken wordt naar Chili waar ook veel zalm wordt gekweekt en naar Australië en Nieuw-Zeeland voor nieuwe afzetmarkten. Een deel van het product dat niet in de olie gaat, wordt gebruikt in veevoer. Ook wordt bezien in hoeverre bepaalde minder zuivere delen toegepast kunnen worden in de pet food industrie. Naar zeggen werkt Cargill ook aan de productie van zulke olie maar vanuit plantaardige input en die technologie is nog niet voldoende ontwikkeld.

Lactic acid

Op dezelfde Cargill campus ligt Corbion dat daar in feite 2 bedrijven heeft die onderling gescheiden zijn. In het ene bedrijf wordt met van oorsprong Nederlandse technologie lactic acid geproduceerd waarbij eveneens de maïsglucose als grondstof in het fermentatieproces dient. In het andere bedrijf worden vooral voedingsingrediënten, in het bijzonder bakkerijproducten geproduceerd. Het bedrijf beziet in hoeverre expansie in Brazilië – waar veel suikerriet is – perspectieven biedt. Het gips dat bij het productieproces van de lactic acid als restproduct overblijft, wordt vooral gebruikt in de cementindustrie (60%). De lactic acid wordt gebruikt als een ontsmetter en de vleesverwerkende industrie is een grote afnemer. Wereldwijd is er grote behoefte aan dit product maar het bedrijf merkt op dat het niet overal naar toe kan worden geëxporteerd gezien het feit dat de maïs die in het productieproces wordt gebruikt GMO-maïs is.

Gewasopslag en verkoopbemiddeling

Hierna is een bezoek gebracht aan Mathiesen Grain Company, een bedrijf dat boeren de mogelijkheid biedt hun gewas op te slaan. Het gewas wordt aangeleverd en door het bedrijf bemonsterd en op kwaliteit beoordeeld. Het bedrijf fungeert ook als bemiddelaar bij verkoop en houdt de in Chicago genoteerde “futures” markt voor sojabonen, maïs en graan bij. In overleg met de boer wordt een bepaalde prijsrange overeengekomen. Een geautomatiseerd systeem houdt de ontwikkelingen bij zodat als de notering die kant op gaat de boer een signaal krijgt en hij kan besluiten te verkopen. Voor de opslag en de service betalen boeren een bepaald bedrag. Boeren leveren ook direct aan onder meer Cargill. Soms nemen ze een lagere prijs voor lief om zo een minder grote afstand met het gewas te moeten afleggen.

Landbouwraad Marianne Vaes in Nebraska

Energievoorziening

Op de Husker Harvest Days fair zijn meerdere gesprekken gevoerd met o.m. vertegenwoordigers van Nebraska Public Power. De energievoorziening in Nebraska wordt verzorgd door een openbaar nutsbedrijf. Dit is een nadrukkelijke keuze om op die manier ervoor zorg te dragen dat iedereen energie heeft ook in afgelegen delen van de staat. Nebraska is daarin wel bijzonder, net zoals de staat met zijn Unilateral Chamber bijzonder is in de vorm van zijn openbaar bestuur.

Voor de energievoorziening worden kolen uit Wyoming gebruikt die een  lager sulfaat gehalte hebben. Voorts is een deel afkomstig van kernenergie. Sinds kort wordt gewerkt met een Californische start up -Monolith Materials– dat een technologie heeft ontwikkeld om “natural gas” te scheiden in carbon black en waterstof. Nebraska Public Energy heeft inmiddels een boiler waarin met de waterstof energie wordt opgewekt.

Verschillende projecten

De Dean van de extension service van Nebraska heeft op de fair een presentatie gehouden voor de internationale gasten van het Departement van Landbouw van Nebraska. Hij ging in op een aantal projecten die in Nebraska worden uitgevoerd. Zo is er Project SENSE waarbij met behulp van sensoren de inbreng van nitraat in gewassen wordt gereguleerd. Daarmee wordt een reductie van het nitraatgebruik gerealiseerd en wordt voorkomen dat nitraat in het bodemwater terechtkomt.

Ook is er het Ag Water Management Network waarmee 1500 boeren met behulp van sensoren het gebruik van water voor irrigatiedoeleinden met 15 tot  20% hebben weten terug te dringen. 

Een ander besproken thema was de extensieve veehouderij. De meeste veehouders nemen deel aan het Beef Quality Assurance program waarbij protocollen bestaan over gebruik van medicijnen en omgang met dieren. Veehouders volgen een programma om daarvoor te kwalificeren en zij worden ook gecertificeerd. Antibiotica zijn alleen verkrijgbaar op voorschrift van een veterinaire arts.

Boeren in Nebraska worden ook met wensen van consumenten geconfronteerd via verwerkers en retail bedrijven. Door concentratie van slachthuizen en verwerkers is de marktmacht van boeren beperkt en spelen ook de transportkosten een grote rol voor boeren in Nebraska.

Ook met de Nebraska Cornboarden Soybean board evenals met de Corn growers en Soybean growers association is gesproken. De boards heffen een bepaald bedrag bij hun leden dat wordt gematcht uit fondsen van de Federale overheid waarmee onderzoek en projecten worden uitgevoerd. De growers associations houden zich bezig om het beleid van de Federale overheid te beïnvloeden.

De terugval in de export van sojabonen en mais door de handelsperikelen in het bijzonder met China wordt als zorgelijk benoemd maar evenzeer worden de overstromingen van de Missouri en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China (en mogelijk andere delen van Azië) als zorgpunten genoemd.

Financiele dienstverlening landbouwsector

De Farm Credit Services of America is een coöperatieve financiële organisatie die in Iowa, South Dakota, Wyoming en Nebraska afdelingen heeft. Ondanks bovengenoemde uitdagingen is de organisatie positief gestemd over de vooruitzichten van hun deelnemers. Dankzij hun dienstverlening krijgen boeren een goed inzicht in hun kosten en productie zodat goede beslissingen voor het bedrijf kunnen worden genomen. Daartoe zijn ook een aantal digitale diensten zoals Magnify en Agripointe ontwikkeld waarmee de leden door gebruik van hun eigen data van de bedrijfsvoering en opbrengsten hun werkzaamheden en strategie voor het bedrijf beter kunnen plannen. Farm Credit Services America is samen met Farm Credit Mid America, MetLife Insurance en Rabo Agrifinance een van de grotere financiële dienstverleners in de Amerikaanse landbouwsector.

Farm Credit Services of America