Kansenseminar Zakendoen in Spaanse watersector

Bent u werkzaam in de watersector en wilt u meer weten over uw kansen in de Spaanse markt? Kom dan op 10 oktober naar het kansenseminar bij Het Nieuwe Kantoor (HNK), Vasteland 80 in Rotterdam. Ook de landbouwraad Nina Berendsen is hierbij aanwezig. Aanmelden uiterlijk voor 30 september.

Dit kansenseminar biedt u de gelegenheid om inzicht te krijgen in de watersector in Spanje en uw kansen te verkennen. Het seminar is tevens een begin voor een handelsmissie naar Spanje volgend jaar. Spanje is een van de Europese landen die momenteel het meest lijdt onder de effecten van klimaatverandering, waar watertekort een toenemend probleem is.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Voor Spanje is droogte geen nieuw verschijnsel en door klimaatverandering zal dit probleem groter worden. De Spaanse waterreserve bedraagt 60% van de totale capaciteit. Een derde van de bevolking zal wonen in gebieden waar het risico van extreme of hoge waterschaarste bestaat. De meest getroffen gebieden zullen zijn: Castilla y La Mancha, de Ebro Vallei en het zuidoosten van Spanje.

Daarnaast heeft Spanje te kampen met een verouderde infrastructuur. Om het verlies van water te voorkomen en het beheer te verbeteren, zal Spanje de afwatering en het monitoren van haar waterdistributienetwerken moeten verbeteren. Bovendien blijft als gevolg van de klimaatverandering en de voortdurende toename van de geïrrigeerde landbouw de vraag naar water in Spanje toenemen. Dit kan alleen gecompenseerd worden door een efficiënter gebruik en een duurzamer beheer van het beschikbare water. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven met oplossingen in de watersector.

Programma

De Nederlandse overheid heeft een studie laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de Spaanse watersector en de kansen die dit oplevert voor Nederlandse bedrijven. De studie is onlangs afgerond en de uitkomst ervan wordt tijdens het seminar gepresenteerd met interessante Spaanse en Nederlandse gastsprekers.

Tijd Onderdeel
13:00-14:00 uur  Ontvangst met koffie/thee
14:00-14:15 uur Welkom door Nina Berendsen, Nederlandse Ambassade in Madrid
14:15-14:40 uur Presentatie van sectorrapport over de kansen voor de Nederlandse watersector in Spanje
14:40-14:55 uur Praktijkvoorbeeld: Field Factors, Valladolid
14:55-15:10 uur Praktijkvoorbeeld: aQysta, Jaén
15:10-15:30 uur Presentatie RVO over ‘road map’ en financieringsinstrumenten voor het benaderen van de Spaanse watermarkt
15:30-16:00 uur Rondvraag en afsluiting
16:00-17:00 uur Netwerkborrel

Deelname en kosten

Meld u aan vóór 30 september. Deelname is gratis. Het seminar zal in het Engels worden gehouden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met RVO.nl.
E: bdc@rvo.nl