Update brochure "Mest, een waardevolle grondstof"

De van oorsprong Engelstalige brochure ‘Manure, a valuable resource’ is door Wageningen Livestock Research geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw.

De update van de in 2014 verschenen eerste editie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV om de wereld kennis te laten maken met de Nederlandse aanpak, the Dutch approach. Het biedt internationale beleidsmakers de mogelijkheid om zijn voordeel te doen met ervaringen van de Nederlandse aanpak om te komen tot een duurzaam en productief gebruik van dierlijke mest in een circulair landbouw voedselsysteem, de kringlooplandbouw.

De tweede editie van de brochure is beschikbaar in vijf talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.

Via onderstaande link kunt u de Nederlandstalige versie downloaden.

De versies in de overige talen kunt u via downloaden via:

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/Brochure-Mest-Een-waardevolle-grondstof-geactualiseerd.htm

mest