Nederland en India bundelen innovatieve krachten voor duurzame landbouw

Op 14 en 15 oktober vindt in New Delhi een Technology Summit plaats. Deze Top – die gepaard gaat met een Staatsbezoek en handelsmissies – is een initiatief van het Indiase ministerie van Wetenschap en Technologie en de Federatie van de Indiase Industrie. Dit jaar is Nederland partnerland en is het onderwerp van de Top de ‘nexus’ tussen landbouw, water en gezondheid.

Hoe kan technologie zorgen voor meer gewasopbrengst met minder water? Welke innovaties kunnen voedselverliezen en antibioticaresistentie terugdringen? Hoe kunnen we gewasresten omzetten in circulaire producten? Tijdens de Technology Summit zullen meer dan 1.000 deelnemers antwoord krijgen op deze vragen en meer. Zo zal een update worden gegeven van de herziening van het Indiase systeem van gewasverzekeringen; strijden Nederlandse en Indiase startups om de beste ‘pitch’; en wordt verkend hoe investeringen in landbouwtechnologie kunnen worden gestimuleerd.

Bedrijven en kennisinstellingen die deelnemen aan de landbouw-handelsmissie zullen na hun bezoek aan New Delhi doorreizen naar innovatiehub Bangalore voor aanvullende matchmaking, veldbezoeken en informatiesessies. Dit alles zal leiden tot verdere samenwerking op gebied van kennis en innovatie; oplossingen voor maatschappelijke problemen, publiek private partnerschappen, en markttoegang en –uitbreiding.

De Nederlandse landbouwexport naar India is relatief beperkt vanwege handelsbelemmeringen, een prijsgevoelige markt, een voorkeur voor producten die in India zijn gemaakt, een uitdagende zakencultuur en gebrek aan geschoolde arbeid. Tegelijk is Nederland een belangrijke internationale partner voor het ontwikkelen van de Indiase landbouwsector en het verbeteren van voedselzekerheid.

India is geïnteresseerd in Nederlandse technologie, wetenschappelijke samenwerking en praktijkonderwijs en training. De Top biedt een kans om deze samenwerking te versterken en zal worden opgevolgd door een kennis- en innovatiemissie gericht op klimaatslimme landbouw begin 2020. Ook zullen Nederland en India de samenwerking voortzetten op de World Expo 2020 in Dubai, waar ook de relatie tussen landbouw, water en energie onderwerp van aandacht is.

Voor meer achtergrond informatie, kunt via onderstaande link het Engelstalige rapport downloaden.

Twitter: @NLinIndia @CII_Technology @IndiaDST @NLagro_India

#NLIndiaNEXUS #TechSummit2019