Kansen voor Nederlandse agribusiness in Slovenië

Slovenië / Gornja Radgona / 29 august – Eind augustus vond de jaarlijkse AGRA Fair plaats in Slovenië. De fair was voor de 57e keer het kruispunt van nieuwe technologie, digitalisering en innoverende visie in de internationale landbouwsector. De partner-regio was dit jaar het Oostenrijkse Steiermark, een groen dal met een Sloveense minderheid. Directeur Internationale Agribusiness Michiel van Erkel, van het ministerie van LNV, was daar aanwezig om de kansen voor Nederlandse expertise te onderzoeken en contact te leggen met de sector in Slovenië.

Voorafgaand aan de AGRA Fair spraken Europese landbouwministers elkaar op de ministeriele top in Ptuj, Van Erkel was namens Nederland aanwezig. Een van de overkoepelende thema’s van deze bijeenkomst was kennis, met een focus op zowel de overdracht als de vernieuwing van agrarische kennis.

v.l.n.r. Michiel van Erkel, Derk Jan Nauta en Aleksandra Pivec (Minister van Landbouw van Slovenië)

De Nederlandse landbouwsector staat bekend om haar kennisintensieve en technologisch hoog ontwikkelde aanpak. Continue innovatie is in Nederland de belangrijkste motor voor een hoge landbouwproductie. Tijdens de ministeriële conferentie presenteerde een vertegenwoordiger van één van de grootste Sloveense melkboerderijen een best-practice case van het Nederlandse agritech bedrijf Lely. Hij illustreerde hoe het automatiseringsproces op de Sloveense boerderij met Nederlandse innovaties werd geoptimaliseerd.

De presentatie van Van Erkel over het Nederlandse kennis en innovatiesysteem (AKIS) ontving veel interesse op de ministeriële conferentie. Het Sloveense ministerie van Landbouw gaf hierop aan graag te komen kijken naar de praktijk in Nederland.

v.l.n.r. Michiel van Erkel, Iztok Storman, Igor Bosnjak, Derk Jan Nauta

Gedurende de AGRA Fair hebben Van Erkel en Chargé d’Affaires in Slovenië Derk Jan Nauta gesproken met het Nederlandse bedrijf Hortilife, dat actief is in Slovenië. Ze spraken over kansen voor Nederlandse kennis en technologie over kassenbouw in Slovenië en de omliggende regio. Als afsluiting van het bezoek bezochten ze de stand van de Biotechnische Faculteit van de Universiteit van Ljubljana om te spreken met decaan Emil Erjavec over internationale samenwerking op gebied van onderzoek en het belang van praktische scholing in de agrarische sector.