Concurrentiekracht varkenssector VS verslechtert

De varkensstapel in de Verenigde Staten is afgelopen jaar fors gegroeid met circa 4%. Terwijl het aantal varkens toeneemt, leiden importheffingen tot minder export van varkensvlees vanuit de VS naar China en Mexico.

Varkens

Dat blijkt uit cijfers van het United States Department of Agriculture. Volgens het departement is het aantal varkens gegroeid naar 75,5 miljoen in de periode juni 2018/juni 2019. Dat is een groei van 4%. De toename leidt tot een forse stijging van het aantal slachtingen dit jaar.

Importheffingen

Zoals bekend is de Verenigde Staten in conflict met diverse landen. Opgelegde importheffingen leiden tot een verslechtering van de concurrentiekracht van de sector.

De varkensketen heeft vooral last van de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook de export naar Mexico, vanouds een belangrijke afnemer van varkensvlees uit de VS, stagneert door hogere heffingen. De uitvoer neemt de laatste maanden weer wat toe, maar ligt nog steeds ver onder het gangbare niveau.

Japan

Ook Japan is een belangrijk exportland voor de Amerikaanse varkenssector. Een vrijhandelsovereenkomst tussen Japan en VS is nog steeds niet rond. Een dergelijke overeenkomst is er wel sinds begin van dit jaar tussen Japan en de Europese Unie. Hierdoor verliest de VS marktaandeel in Japan aan de Europese lidstaten, onder andere aan Nederland.

Minder export

In de eerste helft van 2019 is het exportvolume van Amerikaans varkensvlees gedaald met 2% en de waarde met 6%. De VS exporteerde in 2018 bijna 2,4 miljoen ton aan varkensvleesproducten.

Bron: RaboResearch