In Argentinie kringlooplandbouw mogelijkheden en toepassingen besproken

Landbouwraad Léontine Crisson nodigde key-players uit de Argentijnse agro uit om van gedachten te wisselen over de visie kringlooplandbouw van minister Schouten. Het onderwerp is voor Argentinië niet geheel nieuw, maar zeker nog niet breed ingevoerd. Verschillende decision makers van het nationale ministerie, provincies, de Argentijnse “NVWA”, en agro-kennisorganisaties van producenten waren het erover eens: de visie van Nederland is heel interessant voor Argentinië. En beide landen hebben elkaar hierin wat te bieden.

Minister van productie Alicia Ciciliani van de provincie Santa Fe, een van de grootste agro-producerende regio’s concludeerde: “Het onderwerp staat op de agenda.” En zo is het. Van goede landbouwpraktijken, direct inzaai, bio-economie, hergebruik van meststoffen tot gezonde bodems: van alles komt in Argentinië al aan de orde, maar nog niet in een samenhangende visie.

Wat wordt er tot nu toe mee gedaan?

De afgelopen maanden heeft de ambassade een project van WUR en AACREA, een van de belangrijkste agro-kennisorganisaties bestaande uit producenten, gefaciliteerd. WUR-specialist Raymond Jongschaap, hoofd agro-systeemkunde, gaf daarbij advies over gebruik van dierlijke mest voor gewassen. Dit goede voorbeeld bracht het gesprek op gang over de potentie van kringlooplandbouw in Argentinië. Zo werd ook een praktijkvoorbeeld uit Rosario aangehaald. Daar gooiden producenten overgebleven (slechte) partijen wortelen op het veld neer. Dit tast vervolgens de biodiversiteit in het water aan. Een verandering in de bewustwording van producenten en zeker ook van consumenten is nodig om voedselketens te veranderen, zo klonk het ook in Buenos Aires.

Specifieke ervaring van Argentinië in directe inzaai kan interessant zijn om in Nederland uit te proberen. Het is een typische vorm van kringlooplandbouw. De voorzitter en adviseur van de kennisorganisatie van producten die deze methode gebruiken, AAPRESID, benoemden de voordelen. Zonder ploegen blijft CO2 bewaard in de bodem, de kwaliteit van de bodem vaart er wel bij in combinatie met rotatie en groene bodembedekkers, en de resten van het vorige gewas voeden de bodem. Ook minister Schouten, vorig jaar in Argentinie voor de G20, was enthousiast over dit onderwerp. De ambassade zal samen met LNV een kennis-uitwisseling op dit onderwerp organiseren.  

Deze geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst en een positieve inbreng van alle partijen bood een interessant perspectief voor verdere samenwerking met Argentinië op kringlooplandbouw. De ambassade zal meer van dit soort sessies organiseren om die samenwerking verder vorm te geven.

Bijeenkomst Visie kringlooplandbouw 4 juli
©bue-lnv@minbuza.nl
Bijeenkomst visie kringlooplandbouw
©bue-lnv@minbuza.nl
Ignacio Garciarena, Alicia Ciciliani, Leontine Crisson, Alejandro Petek
Bijeenkomst visie kringlooplandbouw
©bue-lnv