Een stijgende lijn: de export van Nederland naar Frankrijk

De export van landbouwgoederen van Nederland naar Frankrijk is over de periode van 2015-2018 fors gestegen, met 2017 als piekjaar. De export was groter dan de import, en de productcategorieën die het meeste werden geëxporteerd lijken redelijk stabiel. De landbouwexport naar Frankrijk ten opzichte van de rest van de wereld was op zijn toppunt bijna 9,5%.

Export

De Nederlandse export van landbouwgoederen naar Frankrijk bedroeg in 2018 8,85 miljard euro: een daling van ongeveer 2,3 procent ten opzichte van 2017. Dat is niet gek, want gezien over de jaren 2015 tot 2018 is 2017 een piekjaar geweest waarin we een export naar Frankrijk zien van 9,06 miljard euro.

Ook ten opzichte van de landbouwgoederenexport naar de gehele wereld is van 2015 tot een stijgende lijn te zien in het aandeel van de export naar Frankrijk. Ook hierbij geldt 2017 als een piekjaar met een aandeel van bijna 9,5%. Desalniettemin scoort ook 2018 hoog met 9,3%.

Import

In 2018 importeerde Nederland voor 4 miljard euro vanuit Frankrijk, wat gold als 6% van de totale landbouwgoederenimport naar Nederland. Dit is een stijging van een half procent ten opzichte van 2017, toen we nog 5,5% importeerden ten opzichte van landbouwgoederenimport vanuit de rest van de wereld.

Productcategorieën

In 2018 werden veel bomen en planten naar Frankrijk geëxporteerd, maar ook melkproducten, eieren en vlees hadden een groot aandeel in de totale exportwaarde van landbouwgoederen naar Frankrijk.

Voor meer informatie over de handelsstromen tussen Nederland en Frankrijk, inclusief de belangrijkste productcategorieën over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018: zie hier de belangrijkste cijfers.