Drie nieuwe SDG-Partnership projecten in Rwanda

Drie Nederlands – Rwandese consortia hebben met succes een voorstel ingediend voor de SDG-Partnership faciliteit van RVO (50% subsidie). In totaal brengen deze drie projecten een investering van €18 miljoen in drie voor Nederland belangrijke waardeketens. Met de SDG Partnership Faciliteit beoogt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bij te dragen aan enkele Sustainable Development Goals (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Het gaat hierbij om de volgende SDG’s:

  • SDG 2 (ending hunger)
  • SDG 8 (decent work and economic growth)
  • SDG 17 (partnerships for the goals)

De drie projecten die in Rwanda starten dragen daarnaast ook bij aan de volgende SDG’s; SDG 1 (ending poverty), SDG 3 (good health and wellbeing), SDG 5 (gender equality), SDG 12 (responsible consumption and production) en SDG 13 (Climate Action). Alle projecten dragen tevens bij aan circulariteit in de landbouw, met name door beter bodemmanagement en het tegengaan van postharvest verliezen.

AIF Fabriek in Kigali

Maisketen

Het eerste project wordt geïmplementeerd door een consortium van Africa Improved Foods (partnerschap tussen DSM, FMO, CDC, IFC en de overheid van Rwanda), KUMWE HARVEST, Agriterra, MinAgri en Sight and Life. In dit project wordt de maisketen in Rwanda verder geprofessionaliseerd, met investeringen in postharvest management en financieel management van cooperaties. KUMWE HARVEST, de logistieke partner van AIF, zal de mais binnen 3 dagen na de oogst van boeren afnemen en centraal pellen en drogen. Hierdoor wordt aflatoxinebesmetting voorkomen en postharvestverliezen teruggebracht van 20-30% tot minder dan 5%. Aflatoxine is een giftige stof die geproduceerd wordt door schimmels en wordt in verband gebracht met groeiproblemen bij kinderen en leverkanker. MinAgri focust zich in het project op het creëren van bewustzijn van de risico’s van aflatoxine en het zetten van standaarden voor alle maisverwerkers in Rwanda. Door het project verbeteren de levensomstandigheden van 30.000 boerengezinnen, door een verwachte inkomenstoename van 56%. Deze toename zit hem met name in de premium prijs die ontvangen wordt voor aflatoxine-vrije mais, reductie van postharvest verliezen en kostprijsverlaging omdat boeren de mais niet zelf hoeven te pellen en te drogen.

Aardappeloogst in Rwanda

Aardappelketen

Het tweede project wordt geïmplementeerd door een consortium van Delphy, Agriterra, Seed Potato Fund, Dodore, Hollanda Fairfoods en de Rwanda Agricultural Board (RAB). Het consortium richt zich op de professionalisering van de aardappelketen, van pootgoedvermeerdering tot het ontwikkelen van de markt voor schone en verpakte aardappelen. Investeringen vinden met name plaats om postharvestverliezen te beperken en om meer schoon uitgangsmateriaal beschikbaar te krijgen voor Rwandese boeren. Op dit moment is slechts 2% van het pootgoed in Rwanda, ‘schoon’. Het overige pootgoed bestaat uit de kleine aardappelen van het vorige oogstseizoen. Een ander probleem in Rwanda is dat boeren vaak snel cash nodig hebben en daardoor hun pootgoed als consumptieaardappel te verkopen, hierdoor lekt veel schoon uitgangsmateriaal uit de keten. Dit laatste probleem adresseren Seed Potato Fund en Agriterra. Hiermee wordt boeren cash geboden na het oogstseizoen en wordt het pootgoed goed opgeslagen tot het volgende oogstseizoen, waarna het wordt doorverkocht. Met introductie van de Agriwallet van Dodore kan SPF een groter aantal boeren bereiken en dus opschalen. Door het gebruik van schoon pootgoed in combinatie met goede landbouwpraktijken (zoals bodemmanagement), kan de productie in Rwanda verveelvoudigen. Met dit project worden 3.000 pootgoedvermeerderaars en 800 consumptieaardappel producenten direct bereikt. Via speciale praktijkdagen en een digitaal platform worden in totaal ruim 30.000 boeren bereikt met informatie over goede landbouwpraktijken.

Theefabriek en theeplantage

Het derde project wordt geïmplementeerd door DibCoop, Sorwathe (theefabriek), Assopthe (theecooperatie), ARCOS en de National Agricultural Export Board (NAEB). De theefabriek exporteert thee naar verschillende landen, waaronder Nederland. De theeplantage en theefabriek zijn in de jaren zeventig met hulp van Nederlandse kennis over drainage van veengebieden opgericht. Door grootschalig kappen van bos op de heuvels rondom de theevallei en slecht onderhoud van de waterwerken, wordt de toekomst van de theevallei en fabriek, en inkomens van duizenden boeren ernstig bedreigd door erosie en klimaatverandering. In dit project worden de waterwerken hersteld, waardoor de afstroomsnelheid van het water afneemt. Tegelijkertijd wordt met de boeren op de hellingen gewerkt aan herbebossing (agroforestry) en verbetering van voedselproductie voor eigen consumptie en de markt. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met Holland Greentech. Het project heeft een positieve invloed op het inkomen van 6.500 boeren waaronder 2.500 vrouwen. De verwachte inkomensstijging is 25%. Daarnaast profiteren de boerengezinnen van een betere toegang tot voedzame voedingsmiddelen, zoals groenten en fruit.

Subsidieaanvraag

Bovengenoemde projecten passen uitstekend bij de strategie van de Nederlandse ambassade in Rwanda om de hulprelatie te transformeren naar een handels- en investeringsrelatie. In alle projecten is sprake van 50% eigen financiering van de bedrijven, om de toeleveringsketen te versterken. De tweede call for proposals van de SDG Partnerfaciliteit is op dit moment open. De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 oktober 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van RVO. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp