Weten wie de 700 Franse, leidende bedrijven zijn in de groente- en fruitsector?

Frankrijk telt 700 leidende bedrijven die actief zijn in de groente- en fruitsector. Vakblad FLD publiceert een overzicht van de "Top-700" - met vermelding vaan soort bedrijf (productie/verwerking/handel), jaaromzet en filiaal ja/nee & moederbedrijf.

©Adobe Stock

Frankrijk telt 700 leidende bedrijven die actief zijn in de groente- en fruitsector. Hieronder zijn zowel grote (private of coöperatieve) productie- en verwerkende bedrijven als grossiershuizen/handelshuizen.

Top-5 zijn bijvoorbeeld: POMONA -  AGRIAL-Branche Légumes (et zijn 2 filialen Florette en Primeále) – VIVALYS – Groupe Compagnie Fruitière – CRENO. Maar er volgen nog 695 andere.

Vakblad FLD publiceert een soort ‘top-700’, met vermelding van soort bedrijf (productie/verwerking/handel), jaaromzet over 2 laatste jaren en geeft tevens aan of het bedrijf een filiaal is en zo ja, een filiaal van welk bedrijf.

Interesse voor dit overzicht?

U kunt dit opvragen door een mail te sturen aan: Landbouwbureau Parijs (PAR-LNV@minbuza.nl)

Telersorganisaties

Productiebedrijven van groenten en fruit kunnen ook georganiseerd in telersorganisaties (‘organisation de producteurs’).

Een compleet overzicht is te vinden op de website van het Franse ministerie van Landbouw onder de rubriek ‘productions végétales’: klik hier

of zie bijgevoegde bijlage.

Enkele cijfers (definitief 2017):

Frankrijk produceerde in 2017 5,5 mln. ton groenten m.u.v. aardbeien, aardappelen en witlof. Hiervan was de top-5: tomaat, wortel, zoete maïs, sla, spercie-bonen. De handelsbalans G&F vertoonde een negatief saldo: 1,1 ton in volume met een waarde van 1,3 miljard euro. De import nam met 4% toe in waarden maar daalde met -2% in volume.

De voornaamste importproducten zijn: tomaat, meloen, sla, wortel en paprika. Frankrijk is de grootste producent van groenten in conserven in de EU. Deze productie bedroeg in 2017 890.000 ton (semi-verwerkt).

De Franse fruitproductie bedroeg 2,5 mln. ton (-1%), echter met grote verschillen per fruitsoort. De top-5 van voornaamste fruitsoorten is: appel, perzik en nectarine, pruim, peer, abrikoos. Frankrijk neemt in de EU de 5e plaats in ná SPA, IT, GRIE en Polen.

Meer weten? Neem contact op met Landbouwbureau Parijs.