Een duurzame tuinbouwsector in Zuid-Afrika?

Er liggen veel kansen in de landbouwsector van Zuid-Afrika en specifiek de Western Cape provincie volgens een recent rapport van Green Cape genaamd ‘’Sustainable Agriculture 2019 Market Intelligence Report’’, dit geldt voor zowel investeerders, distributeurs als bedrijven die apparatuur leveren aan de sector.

Op het eerste gezicht lijkt de agrarische sector niet indrukwekkend aangezien het maar 2,5% bijdraagt aan het totale bruto binnenlands product van Zuid-Afrika. Maar als de gehele agrarische waardeketen wordt meegenomen, dan levert de sector maar liefst 12,5% aan het bbp. Ook is de sector belangrijk voor de werkgelegenheid in het land en het verkrijgen van buitenlandse valuta.

De agrarische sector is dus uitermate belangrijk voor Zuid-Afrika en is de laatste jaren ook gegroeid. Maar de sector heeft ook diverse uitdagingen waarvan watertekort er één is. Door de geringe regen is er sprake van waterschaarste in een groot deel van het land en dit is één factoren die de vraag naar duurzame landbouwtechnologie drijft. Zuid-Afrika staat in de top dertig als het gaat om ‘ climate hotspots’ in de wereld en het land zal waarschijnlijk alleen maar meer gevolgen van klimaatverandering zien. Dit is te zien aan de hand van één van de ernstige droogte periodes die plaatsvond in de Western Cape provincie tussen 2014/2015 en 2017/2018 die leidde tot ernstige restricties in watergebruik en grote verliezen van gewassen.  

Groei in agrarische sector

Ondanks deze ontwikkelingen was er in de afgelopen jaren in de Western Cape groei in de gebieden waar Citrus (35%), bessen (33%), subtropische fruiten, en noten (79%) worden gekweekt. Dit is een interessant fenomeen, omdat de groei in de agrarische sector samen met de waterschaarste in het land de vraag naar duurzame landbouwtechnieken en technologieën alleen maar verder toenemen. Er zijn natuurlijk ook andere factoren die meespelen en deze worden verder uitgelicht in het Green Cape rapport.

Volgens het rapport liggen de meeste kansen van duurzame landbouw in de volgende sub-sectoren:

  • Remote sensing technologie, er liggen veel kansen voor bedrijven die op maat geleverde informatie en services bieden in de vorm van lucht en satelliet analyses. De geschatte waarde van deze services is ongeveer € 8 miljoen in heel Zuid-Afrika, het rapport meent dat er vooral kansen zijn voor bedrijven die remote sensing software of hardware produceren en distribueren.  
  • Bedekte teelt landbouw, een sub sector die ook een enorme groei doormaakt is de bedekte landbouw, de gebieden waar schaduwnetten worden gebruikt is gegroeid met maar liefst 171% in de Western Cape. Volgens Green Cape is de totale geschatte waarde van deze sub sector rond de €2,3 miljard in heel Zuid-Afrika, de sub-sector is interessant voor zowel consultants die expertise hebben op het gebied van hightech greenhouse technieken en leveranciers van apparatuur.
  • Conserveringslandbouw, het aantal boeren dat conserveringslandbouw (landbouw technieken die focussen op duurzaam bodembeheer en wisselbouw) beoefent neemt ook toe. Momenteel worden deze technieken gebruikt door ongeveer 20% van alle boeren die commercieel graan verbouwen en door 5% van alle kleinschalige boeren in Zuid-Afrika. Volgens het rapport is deze sub sector vooral interessant voor bedrijven die bijvoorbeeld machines leveren voor landbouw waarbij de grond niet of weinig wordt opgeploegd.
Het gebruik van schaduwnetten in de fruit industrie

De landbouwhandelsmissie van 30 juli tm 1 augustus naar Kaapstad (zie elders onder ‘ nieuws’  in Agroberichten) zal ook een workshop hebben die gaat over ‘ smart agriculture and horticulture’. De workshop zal worden bijgewoond door zowel Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven.

Voor een uitgebreider beeld en overzicht van de sectoren, kansen en obstakels zie het rapport van Greencape: https://www.greencape.co.za/assets/Uploads/SUSTAINABLE-AGRICULTURE-MIR-2019-WEB-01-04-2019.pdf

Medium tech greenhouse in de Western Cape