Brazilië, Duurzame Landbouwketens in het Amazonegebied

Onlangs heeft de Nederlandse ambassade in Brazilië, samen met Universiteit Wageningen, Stichting Solidaridad en het Braziliaanse landbouwonderzoeksinstituut Embrapa een bijeenkomst gehouden in Belém, hoofdstad van de deelstaat Pará, aan de monding van de Amazonerivier.

Seed-money project

Doel was het presenteren van resultaten van resultaten van het LNV seed-money project over duurzame veehouderij in het Amazonegebied. De keuze voor Pará bij het uitvoeren van dit onderzoek was hierbij strategisch, gezien de meeste ontbossing in deze deelstaat plaatsvindt, veelal veroorzaakt door de (kleinschallige) veehouderij. Dit initiatief vormt een eerste aanzet voor een mogelijke samenwerking tussen beide landen m.b.t. duurzame landbouw en natuurbehoud in het Amazonegebied.

Belém 2

Onder de meer dan 120 aanwezigen waren vertegenwoordigers van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven, oftewel de "de gouden driehoek", waar de kracht van de Nederlandse agrosector vaak aan wordt toegeschreven, maar wat in Brazilië een relatief nieuw begrip is. Daardoor is tevens een onderlinge dialoog tot stand gekomen die er anders zelden voorkomt. Volgens Rosana dos Santos, docente aan de lokale landbouwuniversiteit UFRA, was het voor het eerst dat ze "zoveel mensen die er in de sector toe doen bijeen zag komen".

Belém 3

De deelstad Pará was o.a. vertegenwoordigd door 3 staatssecretarissen (Economische Ontwikkeling, Landbouw en Milieu), terwijl bedrijven zoals Supermarkt Carrefour en Marfrig, één van de grootste vleesverwerkers in Brazilië, acte de présence gaven. Ook ontwikkelingsbanken zoals BASA en BNDES waren aanwezig, naast vertegenwoordigers van allerlei landbouworganisaties, NGOs en lokale gemeenten. Vanuit Nederlandse kant waren er, behalve het ambassadepersoneel, twee gezanten van respectievelijk MinBuza/IGG en MinLNV, alsmede lokale vertegenwoordigers van IDH, het Instituut voor Duurzame Handel.

Belém 4

De bijeenkomst, die de hele dag duurde, werd geopend met een speciaal voor dit evenement gemaakte opname van Martin Scholten, de Nederlandse goeroe van de Circulaire Landbouw, die vanuit Wageningen en omgeving de toehoorders rechtstreeks toesprak. Daarna gaf de overheid van Pará diens beleid uiteen m.b.t. duurzame veeteelt in de deelstaat, gevolgd door een uiteenzetting van het Nederlands klimaat- en duurzaamheidsbeleid door de gezant van MinBuza/IGG. Na enkele overwegingen over een mogelijke participatie van IDH in het verduurzamen van de landbouwketens in de deelstaat, werden vervolgens de resultaten van het seed-money project aan het publiek uiteengezet (zie bijlage onderaan dit bericht).

Het geheel werd afgesloten door een discussiepanel, waarbij het bedrijfsleven een positieve mening gaf over dit initiatif.

Belém 5