Europese verkiezingen – waarvoor staan de Duitse partijen op het gebied van landbouw?

Van 23 t/m 26 mei 2019 vinden in Europa de Europese Parlementsverkiezingen plaats. In Duitsland wordt op zondag 26 mei gestemd. Het EU-landbouwbeleid is ook thema in de verkiezingsprogramma’s van de grote Duitse partijen. Hieronder volgt een samenvatting van hun posities.

Beeld: pixel2013 / Pixabay

CDU/CSU

CDU en CSU willen volgens hun gemeenschappelijk verkiezingsprogramma het model van het GLB met twee pijlers voor directe betalingen en subsidies voor de ontwikkeling van het platteland bijhouden. Milieu- en dierenbescherming willen de twee partijen door stimulering in plaats van wettelijke regelgeving verbeteren. Belangrijke thema’s zijn voor hun ook het vermijden van onnodige bureaucratie en de reducering van kunstmest- en gewasbeschermingsmiddelen door het bevorderen van de digitalisering. De strikte beschermingsstatus van de wolf willen ze aanpassen om bestanden te kunnen reguleren.

SPD

De SPD pleit voor een totale hervorming van het GLB-beleid. Subsidies zouden volgens de SPD worden gebonden aan criteria zoals milieu- en dierenbescherming. Vanaf 2023 willen ze het gebruik van glyfosaat en andere schadelijke gewasbeschermingsmiddelen verbieden. De EU-regelgeving moet volgens de SPD niet worden verzacht voor nieuwe methodes in de gentechnologie. Het Europese exportbeleid wil de SPD duurzamer maken om regionale markten in ontwikkelingslanden niet te belasten. Consumenten moeten beter worden geïnformeerd over de oorsprong van dierlijke producten en voedingswaardes in levensmiddelen. De duur van diertransporten wil de SPD tot maximaal acht uur beperken.

Bündnis90/Die Grünen

De Grünen zijn voor een levensmiddelenproductie die gezonde voeding waarborgt, aan hoge milieu- en dierstandaards voldoet en faire prijzen voor boeren creëert. Om de marktmacht van de retail te beperken en de prijzen voor producenten te stabiliseren, willen de Grünen kijken of er regulerende maatregelen noodzakelijk zijn. EU-subsidies voor boeren willen ze alleen goedkeuren voor activiteiten boven de wettelijke voorwaardes en de bevordering van maatschappelijk welzijn. Voorbeelden zijn de ondersteuning van de biologische landbouw, grondgebonden veehouderij of bedrijven die minder pesticiden gebruiken.

FDP

De FDP wil het GLB markteconomisch moderniseren – met minder bureaucratie, faire competitie, meer stimulering van ondernemerschap en meer geld voor onderzoek. Agrarische subsidies wil de FDP stapsgewijs verminderen en boeren ondersteunen om onafhankelijk van de subsidies te worden. De potentialen van moderne techniek zouden beter moeten worden benut. FDP is open tegenover nieuwe teelttechnieken en groene gentechnologie.

Die Linke

De Linke heeft in het programma subsidies voor maatschappelijke inspanningen opgenomen. Bovendien zet de partij zich in voor verplicht verzekerde werkplekken, ook voor meewerkende familieleden en seizoenarbeiders. Glyfosaat moet verboden worden en de toelating van chemische gewasbeschermingsmiddelen strikter worden.

AfD

De AfD wil subsidiebeleid weer terughalen naar de lidstaten, echter wil de AfD subsidies behouden. Toelatingsstandaards voor gewasbeschermingsmiddelen wil de AfD alleen verscherpen als het in de praktijk te handhaven blijft. Dierentransporten zullen maximaal zes uren mogen duren en het slachten na religieuze rituelen willen ze alleen na voldoende verdoving toestaan. Wolven willen ze strikt begrenzen qua aantal en ruimte.

Bron: EU-Agrarpolitik: Das steht zur Wahl, Münchner Merkur – Stadt, 16-05-2019